fbpx

En erfaren handledare bidrar till din utveckling

Från allra första utbildningsdag följs våra studenter av erfarna handledare.

I många av utbildningarna på Högskolan Sapu är handledning en viktig del. Den ges oftast i grupp med max fyra studenter per handledare. Under utbildningens gång kommer studenterna träffa olika handledare och vara del av olika handledningsgrupper, eftersom vi utbildar i olika metoder. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

SAPUs handledare

Högskolan Sapus handledare har alla lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och är verksamma psykoterapeuter. Hos våra handledare finns ett intresse för integration och öppenhet för olika metoder.

 

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X