En erfaren handledare bidrar till din utveckling

Från allra första utbildningsdag följs våra studenter av erfarna handledare.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

SAPUs handledare

Anna Törnquist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, MSc oxon/CBT, lärare och handledare i psykoterapi.

Carina Buvik
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Catarina Pielbusch
Legitimerad fysioterapeut, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Christina Nordqvist
Psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Eva Gislason
Fysioterapeut, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Irene Lainio
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Jenny Sjöström-Svebeck
Socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Kristina Lindstrand
Leg. psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Lena Wennlund
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Monica Lundqvist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

My Frankl
Psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil dr, lärare och handledare i psykoterapi.

Peter Myhr
Psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Rebecca Giardina
Socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Staffan Risinger
Sjukskötare, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Ursula Grönberg
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

SAPUs kursledare

Anna Törnquist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, MSc oxon/CBT, lärare och handledare i psykoterapi. 

anna.tornquist@sapu.se

070-690 24 08

Irene Lainio
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

irene.lainio@sapu.se

073-985 87 45

Jenny Sjöström-Svebeck
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

jenny.sjostrom-svebeck@sapu.se

073-180 76 18

Patrik Lindert Bergsten
Psykolog, legitimerad psykoterapeut 

patrik.lindert@sapu.se

073-372 04 17

Ursula Grönberg
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

ursula.gronberg@sapu.se

070-293 33 22

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X