Vårt internationella nätverk

Workshops, konferenser och nära samarbeten.

För oss på SAPU är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi genom att:

  • Några gånger per år anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området.
  • Närvara och delta på nationella och internationella konferenser inom det psykoterapeutiska området.
  • Ha ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som SAPU bedriver.

Några exempel är:

Föreläsning med professor Bruce Wampold

En viktig del i SAPU:s integrativa modell är så kallade Common Factors, eller gemensamma faktorer mellan olika psykoterapeutiska inriktningar. En person som forskat och skrivit mycket om detta är Professor Bruce Wampold från universitetet i Wisconsin. Hans böcker om psykoterapi ingår i samtliga kurser på SAPU.

Bruce Wampold höll en mycket uppskattad föreläsning om hur vi kan göra psykoterapi mer effektiv för våra studenter i oktober 2019.

Återkommande föreläsningar och samarbete med Sarah Rakovshik

Sarah Rakovshik psykolog, psykoterapeut och D.Phil, är ansvarig för utbildningarna vid Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Sarah har en gedigen erfarenhet av forskning inom psykoterapeutisk handledning. Hon har även precis kommit ut med boken Introduction to CBT research, en bok som kommer att bli kurslitteratur på SAPU.

Sarah har föreläst på vårt Psykoterapeutprogram och på vår Handledarutbildning om forskning i psykoterapeutiskt arbete och handledning.

2016 medverkade också SAPU i ett forskningsprojekt kring att utvärdera ett skattningsformulär i handledning. Sarah ansvarade för detta forskningsprojekt.

Sarah är också en uppskattad rådgivare och samtalspartner kring innehåll och utveckling av vårt psykoterapeutprogram och handledarutbildning.

Deliberate Practice med Tony Rousmaniere

Tony Rousmaniere, psykolog och PsyD, är verksam i Seattle. 2018 kom Tony ut med boken Deliberate Practice for psychotherapists, en bok som översatts till svenska med titeln Målmedveten träning för psykoterapeuter.

2018 höll Tony, i SAPU:s regi, en uppskattad föreläsning kring Deliberate Practice för våra studenter och allmänheten.

Deliberate Practice/Målmedveten träning är en viktig del i våra psykoterapi- och handledarutbildningar. Mötet med Tony har varit avgörande för att påbörja den målmedvetna träningen hos våra studenter där vi även har fått goda råd och vägledning av Tony hur detta arbete kan utformas.

SEPI:s konferens 2019

2019 deltog vi på Society for Psychoterapy Integrations (SEPI) konferens i Lissabon. Där föreläste även en av våra föreläsare och handledare, Jenny Sjöström-Svebeck om Affektfobi terapi (APT).

 

 

Helen Kennerley, en återkommande föreläsare

Helen Kennerley, D. Phil., verksam vid OCTC i Oxford har varit återkommande föreläsare på SAPU de senaste 10 åren.

Helen är en flitig författare och har skrivit många läroböcker inom KBT, bl.a. är hon huvudförfattare till boken Introduction to Cognitive and Behaviour Therapy, en bok som är grundboken i KBT på våra grundläggande utbildningar samt KBT utbildningen för psykoterapeuter med annan teoretisk inriktning.

Alla våra studenter möter och får lyssna till Helens gedigna kunskap i någon form. På den grundläggande utbildningen föreläser hon en gång er år i ämnet ”Overcoming childhood trauma” . På psykoterapeutprogrammet föreläser hon kring hur man arbetar med mer komplex problematik i KBT. På handledarutbildningen lär hon ut vad KBT inriktad handledning innebär samt betydelsen av sokratisk dialog i handledning. Handledarutbildningen får också den förmånen att träffa Helen på plats i Oxford.

Helen är också en viktig samarbetsperson när det gäller KBT momentet på alla våra utbildningar.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X