fbpx

Vårt internationella nätverk

Workshops, konferenser och nära samarbeten.

 För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi genom att:

  • Några gånger per år anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området.
  • Närvara och delta på nationella och internationella konferenser inom det psykoterapeutiska området.
  • Ha ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som Sapu bedriver.

Några exempel är:

professor Bruce Wampold

En viktig del i Sapus integrativa modell är gemensamma faktorer (Common Factors) mellan olika psykoterapeutiska inriktningar. En person som forskat och skrivit mycket om detta är professor Bruce Wampold från universitetet i Wisconsin. Hans böcker om psykoterapi ingår i utbildningarna på Sapu.

Bruce Wampold höll en mycket uppskattad föreläsning om hur vi kan göra psykoterapi mer effektiv för våra studenter i oktober 2019.

Återkommande föreläsningar och samarbete med Sarah Rakovshik

Sarah Rakovshik psykolog, psykoterapeut och D.Phil, är ansvarig för utbildningarna vid Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Sarah har en gedigen erfarenhet av forskning inom psykoterapeutisk handledning. Introduction to CBT research är hennes senaste bok som används som kurslitteratur på Sapu.

Sarah föreläser återkommande på vårt psykoterapeutprogram och på vår handledarutbildning.

2016 medverkade också Sapu i ett forskningsprojekt kring att utvärdera ett skattningsformulär i handledning. Sarah ansvarade för detta forskningsprojekt.

Deliberate Practice med Tony Rousmaniere

Tony Rousmaniere, psykolog och PsyD, är verksam i Seattle. 2018 kom Tony ut med boken Deliberate Practice for psychotherapists, en bok som översatts till svenska med titeln Målmedveten träning för psykoterapeuter.

2018 höll Tony, i Sapus regi, en uppskattad föreläsning kring Deliberate Practice för våra studenter, handledare och allmänheten.

Målmedveten träning används i våra psykoterapi- och handledarutbildningar som ett viktigt träningsverktyg. 

SEPI:s konferens 2019

2019 deltog vi på Society for Psychoterapy Integrations (SEPI) konferens i Lissabon. Där föreläste även en av våra föreläsare och handledare, Jenny Sjöström-Svebeck om Affektfobi terapi (APT).

 

 

Helen Kennerley, en återkommande föreläsare

Helen Kennerley, D. Phil., verksam vid OCTC i Oxford har varit återkommande föreläsare på Högskolan Sapu de senaste 10 åren.

Helen är en flitig författare och har skrivit många läroböcker inom KBT, bl.a. är hon huvudförfattare till boken Introduction to Cognitive and Behaviour Therapy, en bok som är grundboken i KBT på våra grundläggande utbildningar samt KBT utbildningen för psykoterapeuter med annan teoretisk inriktning.

Alla våra studenter möter och får lyssna till Helens gedigna kunskap i någon form. På den grundläggande utbildningen föreläser hon en gång er år i ämnet ”Overcoming childhood trauma” . På psykoterapeutprogrammet föreläser hon kring hur man arbetar med mer komplex problematik i KBT. På handledarutbildningen lär hon ut vad KBT inriktad handledning innebär samt betydelsen av sokratisk dialog i handledning. Handledarutbildningen får också den förmånen att träffa Helen på plats i Oxford.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X