Psykoterapimottagning

Studenter från våra olika utbildningar tar emot klienter på Sapu.
SAPUs psykoterapimottagning

 

Välkommen att vända dig till vår psykoterapimottagning där studenter på våra utbildningar Psykoterapeutprogrammet, Grundläggande psykoterapiutbildning samt KBT utbildning bedriver psykoterapi under handledning av handledarutbildade erfarna legitimerade psykoterapeuter.

Vi tar emot sökanden som är 18 år och äldre, kan gå i terapi en gång i veckan, och som har behov av behandling som kan tillgodoses med mottagningens resurser.

Varje terapisession är 45 minuter och kostar 250 kr. Betalning sker genom faktura som skickas från SAPU månadsvis.

 

Mer information om psykoterapimottagningen.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X