Psykoterapimottagning

Studenter från våra olika utbildningar tar emot klienter på Sapu.
Olika terapiformer

Vi har studenter på vår Grundläggande utbildning i psykoterapi, legitimationsgrundande psykoterapeut samt KBT-utbildningar som tar emot klienter på Sapu.

Varje terapisession är 45 minuter och kostar 200 kr. Betalning sker genom faktura som skickas från SAPU månadsvis. Du får mer information om detta när du träffar psykoterapeuten för orienterande samtal som kostar 950 kr.

 

Mer information om psykoterapimottagningen.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X