Psykoterapimottagning

Studenter från våra olika utbildningar tar emot klienter på Sapu.

Välkommen att vända dig till Högskolan Sapus psykoterapimottagning

Sökande
Till mottagningen söker personer, 18 år och äldre, med olika typer av problem såsom oro, ångest och fobier, depression, stressrelaterade besvär och relationsproblematik. Terapin sker en gång i veckan.

Terapiformer
Affektfokuserad psykodynamisk terapi samt Kognitiv- och beteendeinriktad terapi.

Varje terapisession är 45 minuter lång och kostar 250 kr. Betalning sker genom faktura som skickas från Sapu månadsvis.

Terapin sker en gång i veckan i Sapus lokaler på kvällstid från 17.00 med uppehåll för lov och helger.

Adress
Mottagningen ligger i Sapus lokaler på Malmgårdsvägen 63, 1 tr på Södermalm i Stockholm.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sapu.se eller
08-642 10 24.

Anmälan
Anmäl ditt intresse för psykoterapi via det här formuläret:

10 + 1 =

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X