fbpx

Bakgrund

Tidigt intresse för att kombinera flera terapeutiska inriktningar har lett fram till vårt integrativa förhållningssätt.

Högskolan Sapu (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling) är en utbildningsarrangör som utbildar i psykoterapeutprogrammet, psykoterapeutiska grundutbildningar samt lärar- och handledarutbildningar. Därutöver deltar hundratals yrkesverksamma terapeuter varje år i våra specialutbildningar, seminarier och workshops kring psykoterapeutiskt arbete.

Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens teoretiska grund var den engelska objektrelationsteorin. Stiftelsen intresserade tidigt sig för att kombinera erfarenheterna från flera terapeutiska inriktningar, vilket ledde fram till vårt integrativa förhållningssätt som idag baserar sig på affekt-, KBT och relationell psykoterapi.

Ursprungligen arrangerades endast en treårig legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi. Numera har Sapu utbildningar på samtliga nivåer, d.v.s. Grundläggande psykoterapiutbildning; Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (psykoterapeutprogrammet); Handledar- och lärarutbildning samt Utbildning i affektivt fokuserad korttidspsykoterapi i tre steg.

Under våren 2010 startade en första ettårig specialistutbildning i KBT för leg. psykologer/psykoterapeuter och denna utbildning har sedan dess startat varje år.

Idag drivs Högskolan Sapu som en självständigt utbildningsarrangör.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X