Bakgrund

Tidigt intresse för att kombinera flera terapeutiska inriktningar har lett fram till vårt integrativa förhållningssätt.

Högskolan Sapu är ett utbildningsföretag som under drygt 25 år examinerat mer än 2 000 personer i våra grundläggande utbildningar, psykoterapeutprogram samt lärar- och handledarutbildningar. Därutöver deltar hundratals yrkesverksamma terapeuter varje år i våra specialutbildningar; seminarier och workshops kring psykoterapeutiskt arbete.

Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens teoretiska grund var den engelska objektrelationsteorin. Stiftelsen intresserade tidigt sig för att kombinera erfarenheterna från flera terapeutiska inriktningar, vilket ledde fram till vårt integrativa förhållningssätt som idag baserar sig på affekt-, KBT och relationell psykoterapi.

Ursprungligen arrangerades endast en treårig Legitimationsgrundande utbildning i Psykoterapi. Numera har Sapu utbildningar på samtliga nivåer, d.v.s. Grundläggande psykoterapiutbildning; Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (psykoterapeutprogrammet); Handledar- och lärarutbildning samt Utbildning i affektivt fokuserad korttidspsykoterapi i tre steg.

Under våren 2010 startade en första ettårig specialistutbildning i KBT för leg. psykologer/psykoterapeuter och denna utbildning har sedan dess startat varje år. Hösten 2013 startade vi en första s.k. CORE-training i affektfokuserad korttidspsykoterapi.

Idag drivs Högskolan Sapu som ett självständigt utbildningsbolag.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X