fbpx

Ledande utbildningar inom psykoterapi

Högskolan Sapu utbildar sedan 30 år i två psykoterapeutiska metoder, PDT och KBT
Hitta en utbildningPsykoterapimottagning

Inga evenemang

Våra utbildningar, kurser, webbinarier och föreläsningar:
Webbinarier och event hösten 2023:

Interpersonell psykoterapi – behandling med fokus på relationer

Hösten 2023 erbjuder Högskolan Sapu nya kurser i interpersonell psykoterapi på A- och B-nivå. Vi har pratat med kursledaren Malin Bäck för att ta reda på lite mer om hur denna behandlingsmetod mot bland annat depression används och varför hon själv valt att...

UngaVuxna-dagarna 2023 på UR PLay

  Flera av föreläsningarna från UngaVuxna-dagarna 2023 finns nu att se på UR Play. UngaVuxna-dagarna arrangeras av Krica Behandling och Utbildning i samarbete med Högskolan Sapu. Ta del av innehållet och öka din kompetens och kunskap inom viktiga områden. Klicka...

Artikel i DN: Sapu lär ut både KBT och PDT

Den 3-6 januari 2023 publicerade DN fyra artiklar om psykisk ohälsa, medicinering och olika former av psykoterapi. I den avslutande artikeln intervjuas två studenter samt utbildningsledningen på Högskolan Sapu. Läs de fyra artiklarna på nedan länkar (artiklarna kan...

Webbinarier och event hösten 2023

Webbinarium 1, 8 och 22 september Behandling med känslor i fokus - affektfokuserad psykodynamisk terapi Välkommen till en utbildning fördelat på tre tillfällen x 2 timmar på temat praktiskt arbete med känslor i terapi. Utbildningen leds av Katja Lindert Bergsten och...

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Internationellt nätverk.

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi bland annat genom att anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området och genom ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som Sapu bedriver.

 Bra att veta om Högskolan Sapu

Utvärdering

Högskolan Sapu följer upp och utvärderar alla workshops, kurser och utbildningar.

Sapus modell

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Internationellt nätverk

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden.

Forskningsråd

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X