fbpx

Ledande utbildningar inom psykoterapi

Högskolan Sapu utbildar sedan 30 år i två psykoterapeutiska metoder, korttids-PDT och KBT
Hitta en utbildningPsykoterapimottagning

Inga evenemang

Våra utbildningar, kurser, workshops och föreläsningar:

“Behandling med känslor i fokus” med Katja Lindert Bergsten

Behandling med känslor i fokus - affektfokuserad psykodynamisk terapi Moderna affektfokuserade psykodynamiska terapiformer (Experiential dynamic psychotherapy) har en tydlig utgångspunkt i aktuell forskning om betydelsen av känsloupplevelser vid behandling. Välkommen...

UngaVuxna-dagarna 2023

Den 26 och 27 januari 2023 är det äntligen åter dags för UngaVuxna-dagarna på Hilton Slussen i Stockholm! Två intressanta dagar av föreläsningar, samtal, paneldiskussioner och valbara sessioner. UngaVuxna-dagarna 2023 är till för dig med ett psykosocialt och/eller...

Utbildning med Görel Fred vid tre tillfällen via Zoom

Att arbeta med vuxna barn och deras föräldrar kring försoning Under senare år har det blivit allt vanligare att vuxna barn och deras föräldrar söker samtal. Välkommen på en utbildning under tre tillfällen kring hur du kan arbeta kring detta tema som...

Föreläsning med Anders Hammarberg

Kontrollerat drickande - ett möjligt mål för personer med alkoholproblem? Alkoholberoende är vanligt förekommande, men endast en minoritet av alla drabbade söker vård. Ett sätt att nå fler med behandling är att även erbjuda behandling med målsättningen kontrollerat...

Kalendarie

03oktalldayMindful Self-Compassion (MSC)(Hela dagen: måndag)

24oktalldayAffektfokuserad psykodynamisk terapi - fördjupning(Hela dagen: måndag)

25nov14:00Katja Lindert Bergsten - Behandling med känslor i fokus14:00 Anmäl och läs mer här!

12janalldayGrundläggande Psykoterapiutbildning (Steg 1) Stockholm VT2023(Hela dagen: torsdag)

16janalldayalldayAffektfokuserad psykodynamisk terapi - introduktion(Hela dagen: måndag)

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Internationellt nätverk.

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi bland annat genom att anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området och genom ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som Sapu bedriver.

 Bra att veta om Högskolan Sapu

Utvärdering

Högskolan Sapu följer upp och utvärderar alla workshops, kurser och utbildningar.

Sapus modell

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Internationellt nätverk

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden.

Forskningsråd

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X