Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Högskolan Sapu har under drygt 25 år examinerat mer än 2 000 personer i våra psykoterapiutbildningar
Hitta en utbildning

Inga evenemang

Våra utbildningar, kurser, workshops och föreläsningar:

Våra tankar till Dr Aaron Beck

Hoppas att ni alla har haft en fin allhelgonahelg och skänkt en tanke till personer som har haft betydelse för ert liv, men som inte längre finns bland oss. På Högskolan Sapu har våra tankar gått särskilt till Dr Aaron Beck med familj. Dr Beck somnade in 1 november...

Anmäl intresse för psykoterapi hösten 2021

Välkommen att vända dig till vår psykoterapimottagning där studenter på våra utbildningar Psykoterapeutprogrammet, Grundläggande psykoterapiutbildning samt KBT utbildning bedriver psykoterapi under handledning av handledarutbildade erfarna legitimerade...

Kalendarie

25apralldayAffektfokuserad psykodynamisk terapi - introduktion(Hela dagen: måndag)

18augalldayPsykoterapeutprogrammet Stockholm(Hela dagen: torsdag)

29augalldayPsykoterapeutprogrammet Göteborg(Hela dagen: måndag)

31augalldayGrundläggande Psykoterapiutbildning (Steg 1) Göteborg(Hela dagen: onsdag)

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Internationellt nätverk.

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi bland annat genom att anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området och genom ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som Sapu bedriver.

 Bra att veta om Högskolan Sapu

Utvärdering

Högskolan Sapu följer upp och utvärderar alla workshops, kurser och utbildningar.

Sapus modell

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Internationellt nätverk

För oss på Högskolan Sapu är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden.

Forskningsråd

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X