Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 25 år examinerat mer än 1 600 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Utvärdering.

SAPU följer upp och utvärderar alla workshops, kurser och utbildningar.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Internationellt nätverk.

För oss på SAPU är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Våra utbildningar, kurser och workshops/föreläsningar:
Vegagatan 8

Vegagatan 8

Nu utökar vi vår verksamhet med ytterligare en lokal, som ligger på Vegagatan 8, nära Odenplan. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

Kalendarie

05maralldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapi.Fördjupning.(Hela dagen: fredag) Sapu, VasastanAnsök här

19augallday20alldayKursstart: Psykoterapeutprogrammet(Hela dagen) Ansök här

23aug10:1710:17Kursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiIntroduktion.10:17 - 10:17 SapuAnsök här

20sepallday21alldayKursstart: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi(Hela dagen) Ansök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Internationellt nätverk.

För oss på SAPU är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi bland annat genom att anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området och genom ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som SAPU bedriver.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X