fbpx

Med anledning av spridningen av Covid-19 sker all undervisning och handledning på SAPU digitalt fr.o.m. 18 mars t.o.m. 30 april. Ingen undervisning och handledning ställs alltså in. Senast den 23 april tar vi ställning till hur undervisningen ska bedrivas resten av terminen. Vi följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer avseende utbildning för högskolor. Vi vill tacka alla studenter och konsulter för gott samarbete och tålamod i övergången till digital undervisning.

X