fbpx

Anmäl intresse för psykoterapi hösten 2021

Välkommen att vända dig till vår psykoterapimottagning där studenter på våra utbildningar Psykoterapeutprogrammet, Grundläggande psykoterapiutbildning samt KBT utbildning bedriver psykoterapi under handledning av handledarutbildade erfarna legitimerade...

SAPU startar psykoterapeut-programmet i Göteborg

Hösten 2021 startar Högskolan SAPU psykoterapeutprogrammet i Göteborg. SAPU har under många år bedrivit psykoterapeutprogrammet med en integrativ inriktning i Stockholm, och examinerat hundratals psykoterapeuter. Då vi har sett ett ökat intresse och efterfrågan på...

Digital undervisning och handledning.

Med anledning av spridningen av Covid-19 sker all undervisning och handledning på SAPU digitalt fr.o.m. 18 mars t.o.m. 30 april. Ingen undervisning och handledning ställs alltså in. Senast den 23 april tar vi ställning till hur undervisningen ska bedrivas resten av...
X