fbpx
9, 16 och 23 februari – Att förebygga självmord med Ullakarin Nyberg

Välkommen till en utbildning fördelad på tre tillfällen på temat suicidprevention i praktiken. Ullakarin Nyberg är överläkare i psykiatri och arbetar med suicidprevention i Norra Stockholms sjukområde. Hon är också suicidforskare vid Karolinska Institutet och en av våra främsta experter i landet med eget program i P1.
Läs mer och anmäl dig här

 


15 februari – Introduktion till interpersonell psykoterapi med Malin Bäck

Interpersonell psykoterapi, IPT, har ett tydligt fokus på patientens aktuella mående kopplat till pågående livshändelser och nära relationer. Välkommen till en introduktionsföreläsning med Malin Bäck, IPT-terapeut och doktorand vid Linköpings universitet med avhandling om IPT vid bulimi och samtidig depression.
Läs mer och anmäl dig här

 


20 april, 27 april och 4 maj – Perfektionism och prokrastinering med Alexander Rozental

Perfektionism och prokrastinering är två vanliga problem som människor tampas med i sin vardag. Det yttrar sig i alltför högt ställda krav på sig själv och att saker och ting skjuts upp eller undviks helt. Välkommen till en föreläsningsserie med leg. psykolog och forskare Alexander Rozental som ger dig verktyg för bedömning och behandling av dessa olika föreställningar och beteendemönster.
Läs mer och anmäl dig här

 


 

X