fbpx

Psykoterapeut­­programmet Stockholm

Psykoterapeut­programmet vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologexamen och efter det har arbetat med psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år.

Kommande kursstart

HT2023–VT2026

Utbildningsnivå: 90 hp,
avancerad nivå

Utbildningsstart: 23 augusti 2023. Utbildningen startar på konferensanläggning med en övernattning.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023

Antagning: Besked om antagning senast 7 juli 2023

Utbildningstider: Torsdag och fredag, ojämna veckor från 31 augusti

Utbildningslokal: Högskolan Sapu, Malmgårdsvägen 63, Stockholm

Kontaktperson: My Frankl, rektor, my.frankl@sapu.se

Kostnad: 45 900 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten

Ansök nu
Ladda ner utbildningsplan
Så kan du finansiera

Utbildningen har en integrativ profil och studenterna lär sig affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT), kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) samt modeller och perspektiv på integration och gemensamma faktorer i terapi. Reflektion kring möjligheter och begränsningar att integrera är en viktig del av utbildningen, samt att träna terapeutiska färdigheter som i forskning visar har betydelse för terapiutfall.

Den huvudsakliga inriktningen är psykoterapeutiskt arbete individuellt. Utbildningen innehåller även inslag av psykoterapeutiskt arbete i grupp, för par, och familjeterapi.

I utbildningen ingår delkurserna Psykoterapeutisk metod, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad psykologisk praktik, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Examensarbete i psykoterapi samt Professionell utveckling.

Under alla sex terminer kommer studenten att bedriva psykoterapeutiskt arbete under handledning.

Studenten ska under den sista terminen presentera ett självständigt vetenskapligt arbete inom området psykoterapi (delkursen Examensarbete i psykoterapi). Planeringen för detta moment startar under första terminen och arbetet påbörjas under den fjärde terminen.

Programöversikt

År 1
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad psykologisk praktik samt Examensarbete i psykoterapi (introduktionsföreläsning).

År 2
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad psykologisk praktik samt Examensarbete i psykoterapi

År 3
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt Examensarbete i psykoterapi

Psykoterapeutiskt arbete under handledning pågår under alla sex terminer.

Utbildningen ger 90 högskolepoäng.

Litteraturlista för psykoterapeutprogrammet HÄR

Grundläggande behörighet

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Socionomexamen.
  • Annan motsvarande examen.
  • För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning.

Särskild behörighet

  • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
  • Efter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut. Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete.
  • Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
  • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %.

Ansökan
Ansökan sker via sapu.se. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt. Antagning sker löpnade under ansökningsperioden.

Kontaktpersoner Högskolan Sapu:
My Frankl, Rektor, my.frankl@sapu.se
Utbildningskoordinator, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

X