Psykoterapeut­­programmet Stockholm

Den här utbildningen vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologexamen och efter det har arbetat med psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

HT2022–VT2025

Kursstart: 18 augusti 2022. Utbildningen startar med två dagars internat.

Sista ansökningsdag: 5 juni

Utbildningstider: Torsdag och fredag, ojämna veckor.

Utbildningslokal: Högskolan Sapu, Malmgårdsvägen 63, Stockholm

Kontaktperson: My Frankl, rektor, tel. 070 715 77 26, my.frankl@sapu.se

Kostnad: 43 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Skicka intresseanmälan
 • Utbildningen pågår sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av ett internat.
 • Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

 • 90 högskolepoäng.

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil

Grundläggande behörighet

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
 • Socionomexamen.
 • Annan motsvarande examen.
 • För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning/Basutbildning i psykoterapi (STEG 1).

Särskild behörighet

 • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
 • Efter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledar­utbildning. Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete.
 • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %.

Ansökan och antagning
Ansökan sker via sapu.se. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Antagning
Beslut om antagning meddelas senast den 1 juli 2022.

Kontaktpersoner Högskolan Sapu:
My Frankl, Rektor tel. 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Veronica Brishagen, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

X