Nyhet i Göteborg! Psykoterapeut-programmet

Den här utbildningen vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologexamen och efter det har arbetat med psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

Kursstart: Ej fastställt

Utbildningstider: Ej fastställda

Kontaktperson: My Frankl, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil. dr. i psykologi 070 715 77 26, my.frankl@sapu.se

Kostnad: 43 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Skicka intresseanmälan

Höstterminen 2021 startade vi psykoterapeutprogrammet även i Göteborg, nytt startdatum ej fastställt.

 • Utbildningen pågår sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av ett internat.
 • Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

 • 90 högskolepoäng.

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil

KURSFAKTA

Grundläggande behörighet

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
 • Socionomexamen.
 • Annan motsvarande examen.
 • För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning/Basutbildning i psykoterapi (STEG 1).

Särskild behörighet

 • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
 • Efter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledar­utbildning. Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete.
 • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %.

Lokal
Utbildningen sker i lokaler i centrala Göteborg. Adressen meddelas vid antagning.
Internatet kommer hållas med övernattning i närheten av Göteborg.

Ansökan och antagning
Ansökan sker via sapu.se. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Intervju
De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Antagning
Beslut om vilka studenter som antagits meddelas efter att datum fastställts.

Kontaktpersoner SAPU
My Frankl, Rektor tel. 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X