fbpx

Psykoterapeut­programmet Göteborg

Psykoterapeut­programmet vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologexamen och efter det har arbetat med psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år.

Kommande start

HT2024–VT2027

Utbildningsnivå: 90 hp,
avancerad nivå

Utbildningsstart: 21-22 augusti 2024. Utbildningen startar på konferensanläggning med en övernattning. Därefter torsdagar och fredagar varannan vecka med start 29 augusti.

Sista ansökningsdag: 1 augusti 2024

Utbildningstider: Torsdagar och fredagar varannan vecka

Utbildningslokal: Högskolan Sapu, Haga Östergata 12, Göteborg

Utbildningsansvarig: Lotten Almgren, lotten.almgren@sapu.se

Ingår i utbildningen:
– Sex terminer
– Handledning på utbildningsterapi
– Två uppstartsdagar med övernattning vid kursstart
– Kaffe och te i pauser och vid lunch

Kostnad: 48 500 kr/termin exkl. moms. 

Ansök nu
Ladda ner utbildningsplan
Så kan du finansiera

Utbildningen har en integrativ profil och studenterna lär sig affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT), kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) i separata block under utbildningen samt modeller och perspektiv på integration och gemensamma faktorer i terapi. Reflektion kring möjligheter och begränsningar att integrera är en viktig del av utbildningen, samt att träna terapeutiska färdigheter som i forskning visar har betydelse för terapiutfall.

Den huvudsakliga inriktningen är psykoterapeutiskt arbete individuellt. Utbildningen innehåller även inslag av psykoterapeutiskt arbete i grupp, för par, och familjeterapi.

I utbildningen ingår delkurserna Psykoterapeutisk teori och metod, Psykoterapi under handledning, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad praktik, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Professionell utveckling samt Examensarbete i psykoterapi.

Under alla sex terminer kommer studenten att bedriva psykoterapeutiskt arbete med patient en gång i veckan. Terapierna genomförs face to face.

Studenten ska under den sista terminen presentera ett självständigt vetenskapligt arbete inom området psykoterapi (delkursen Examensarbete i psykoterapi). Planeringen för detta moment startar under första terminen och arbetet påbörjas under den fjärde terminen.

Programöversikt

År 1
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad psykologisk praktik samt Examensarbete i psykoterapi (introduktionsföreläsning).

År 2
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Utvecklingspsykologi, Diagnostik och evidensbaserad psykologisk praktik samt Examensarbete i psykoterapi

År 3
Kurser inom Psykoterapeutisk teori och metod, Professionell utveckling, Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt Examensarbete i psykoterapi

Psykoterapeutiskt arbete under handledning pågår under alla sex terminer.

Utbildningen ger 90 högskolepoäng.

Litteraturlista för psykoterapeutprogrammet HÄR

Grundläggande behörighet

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Socionomexamen.
  • Annan motsvarande examen.
  • För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning.

Särskild behörighet

  • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
  • Efter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden på minst halvtid ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut. Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete.
  • Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
  • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %.

Ansökan
Ansökan sker via sapu.se. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt. Antagning sker löpande under ansökningsperioden.

Kontaktpersoner Högskolan Sapu:
Lotten Almgren, utbildningsansvarig, lotten.almgren@sapu.se
Utbildningskoordinator, tel. 08-642 10 24, info.gbg@sapu.se

Vill du prata med en student på Högskolan Sapu som referent?
Maila oss på info.gbg@sapu.se

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

X