fbpx

Mindful Self-Compassion (MSC)

Utbildningen vänder sig till terapeuter som vill kunna möta sig själva med medkänsla och vänlighet istället för självkritik.

Kommande kursstart

HT2022

Kursstart: 3/10 2022

Sista ansökningsdag: 12/9 2022

Utbildningstider: Måndagarna 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 samt 28/11. Tid kl 10:00-15:00.

Kursledare: Maria Skaghammar, leg. Psykoterapeut, aukt. handledare i psykoterapi, cert. Lärare i MSC

Kontaktperson: Isabella Sundström, studierektor, isabella.sundstrom@sapu.se

Utbildningslokal: Högskolan Sapu på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm

Kostnad: 9 900 kr exkl. moms.

Ansök nu

Mindful Self-Compassion (MSC) är ett program med empiriskt stöd, som syftar till att odla förmågan till medkänsla för dig själv och andra, utvecklat av Christopher Germer, PhD och Kristin Neff, PhD. Att bli medvetet närvarande är grunden för att kunna möta oss själva med medkänsla och vänlighet i stället för självkritik.

Flera studier visar att självmedkänsla är starkt förknippat med emotionellt välbefinnande samt ökad förmåga att hantera livets utmaningar. Vidare sänker metoden nivåerna av ångest och depression, ger mer hälsosamma vanor såsom kost och motion, och ger mer tillfredsställande personliga relationer. Vi kan lättare erkänna våra brister, lära av dem, och göra nödvändiga förändringar med en attityd av vänlighet och självrespekt men även sätta gränser och stå upp för våra värderingar.

Under utbildningen ges du möjlighet att lära dig att:

  • Öva självmedkänsla i det dagliga livet
  • Förstå det empiriska stödet och fördelarna med självmedkänsla
  • Motivera dig med vänlighet snarare än kritik
  • Hantera svåra känslor med tillåtelse och acceptans
  • Omvandla utmanande förhållanden, gammalt och nytt
  • Öva konsten att njuta av livet och uppskatta dig själv
  • Lära ut kunskapen om självmedkänsla vidare till andra

Forskning visar även att MSC leder till ökad flexibilitet, samarbete och ansvarstagande samt ökad lönsamhet och hållbarhet. Sjukskrivningarna och caregiver fatigue/empatitrötthet ökar inom människovårdande yrken. MSC visar på ett hållbart förhållningssätt både i ledarskap och i mötet med patienter. Övningarna är utformade för att användas vidare i mötet med patienter/kunder/brukare. Föreliggande kurs bygger på originalprogrammet och ger tillgång till nätverket Center for Mindful Self-Compassion som erbjuder ny forskning, material samt konferenser online.

Kursprogram
Kursen utförs vid fem tillfällen varannan vecka vilket ger gott om utrymme för övning mellan varje tillfälle.

Vad du kan förvänta dig?
Programmet inkluderar upplevelsebaserade övningar, meditationer, samtal, gruppdiskussioner och hemuppgifter. Målet är att deltagarna får uppleva självmedkänsla och lära sig metoder som framkallar medkänsla i det dagliga livet. Du får en häftad handbok med alla övningar, forskning och förklaringar på svenska.

Praktisk info
Ta gärna med anteckningsbok där du själv kan skriva och följa din utveckling.

En del övningar är vägledda meditationer och man kan med fördel ta med sig yogamatta/meditationspall för växlande och stödjande upplevelse.

Varma kläder eller en pläd kan ge extra komfort i övningarna.

Som deltagare planerar du att vara med vid samtliga tillfällen. Du uppmuntras att ta väl hand om dig själv och ta till dig kunskapen på det sätt som passar dig bäst.

Alla deltagare uppmuntras att lägga egen tid på övningar, rekommendationen är 20–30 min/dag. Om du vill göra en hållbar förändring så är det bra att skapa utrymme för detta innan kursen, ett tips är att be om stöd från omgivning och familj.

Mer information om MSC återfinns här: www.centerformsc.org

Behörighet
Grundläggande utbildning i psykoterapi. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av mindfulness eller meditation för att delta.

Information
Isabella Sundström, studierektor, isabella.sundstrom@sapu.se
Veronica Brishagen, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se

X