KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer

Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

HT2022–VT2023

Kursstart: Kursdatum ej fastställt hösten 2022

Sista ansökningsdag: 

Utbildningstider: Utbildningen äger huvudsakligen rum på torsdagar ojämna veckor och fördelas över två terminer. Vissa undantag avseende kursdag kan ske beroende på externa föreläsare.

Utbildningsdagar:

Kontaktperson: Carina Buvik Hallberg, tel. 070 795 55 45, kbt@carinabuvik.se

Kostnad: Kostnad ej fastställd. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Den nuvarande utvecklingen inom KBT, psykodynamisk terapi och andra psykoterapeutiska inriktningar innebär att olika arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Vi presenterar på denna kurs teorier och arbetssätt inom KBT som är möjliga att integrera med andra psykoterapeutiska inriktningar.

  • Vår målsättning är att kursdeltagarna på basis av sina tidigare yrkesutbildningar i psykoterapi skall kunna integrera kunskaper från KBT i sin teoretiska och kliniska referensram.
  • Ackrediterad  av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • Vi kommer att presentera och arbeta med de grundläggande teorierna i KBT både utifrån den kognitiva grenen enligt traditionell ”Beckiansk” KBT som den formulerats av Aron Beck och de teorier och metoder som har vidareutvecklats från denna modell.  Vi arbetar också med de grundläggande teorierna och arbetssättet inom inlärningspsykologin som är den teoretiska grunden för beteendeterapin. Detta arbetssätt är användbart i olika KBT inriktade behandlingar. Vi ska också närma oss processbaserad KBT och ACT.
  • Förutom de teoretiska momenten innehåller kursen även en psykoterapeutiskt inriktad handledning på en KBT-inriktad terapi.
  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
Här behöver inte alla stöpas I samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

Kursfakta

Utbildningstider: En heldag varannan vecka. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kursens omfattning: Kursen omfattar totalt 130 timmar varav 90 timmar är teori, och 40 timmar är handledning i grupp.

Lokal: Utbildningen äger rum i SAPU:s lokaler i Stockholm.

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Behörighet: Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Ansökan och antagning: Ansökan sker via sapu.se. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha genomfört och blivit godkänd på kursens examinationer.

Närvaro: Närvaron är obligatorisk vilket innebär en närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras. Om närvaron är lägre än 80 % per termin på handledningen måste detta kompenseras genom att studenten på egen bekostnad erhåller handledning de timmar som återstår för att erhålla 80 % närvaro.

Lärare och handledare: Samtliga våra lärare och handledare har en gedigen erfarenhet som psykologer och/eller psykoterapeuter med KBT inriktning. Gästföreläsare kommer medverka i utbildningen. Våra handledare är alla legitimerade psykoterapeuter samt utbildade handledare med KBT- inriktning.

Kostnad: 24 500 kr exkl. moms per termin. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Kontaktpersoner SAPU:
Carina Buvik Hallberg, kursansvarig, tel. 070 795 55 45, kbt@carinabuvik.se
Veronica Brishagen, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X