KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer

Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Ladda hem kursplanen!

  • Allmänt om utbildningen
  • Övergripande målsättning
  • Utbildningens upplägg
  • Riktlinjer för godkännande

Kommande kursstart

För närvarande finns ingen kommande kursstart. Vi uppdaterar inom kort.

Den nuvarande utvecklingen inom KBT, psykodynamisk terapi och andra psykoterapeutiska inriktningar innebär att olika arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Vi presenterar på denna kurs teorier och arbetssätt inom KBT som är möjliga att integrera med andra psykoterapeutiska inriktningar.

 

  • Vår målsättning är att kursdeltagarna på basis av sina tidigare yrkesutbildningar i psykoterapi skall kunna integrera kunskaper från KBT i sin teoretiska och kliniska referensram.
  • Referensram för kursen är den ”Beckianska modellen” som den formulerats av Aron Beck men även de teorier och metoder som har vidareutvecklats från denna modell. Ett bra exempel på hur dessa modeller har utvecklats kan vi finna hos de psykologer och psykoterapeuter som är verksamma vid Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).
  • Vi kommer även att presentera de grundläggande teorierna och arbetssätten inom inlärningspsykologin som är de teoretiska grunderna för beteendeterapin.
  • Förutom de teoretiska momenten innehåller kursen även en psykoterapeutiskt inriktad handledning på en KBT- inriktad terapi.
  • Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
Här behöver inte alla stöpas I samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

Kursfakta

Utbildningstider: 1 heldag/vecka alternativt 2 heldagar/varannan vecka. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kursens omfattning: Kursen omfattar totalt 130 timmar varav 90 timmar är teori, och 40 timmar är handledning i grupp.

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Behörighet: Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Ansökan och antagning: Ansökan sker via sapu.se. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha genomfört och blivit godkänd på kursens examinationer.

Närvaro: Närvaron är obligatorisk vilket innebär en närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras. Om närvaron är lägre än 80 % per termin på handledningen måste detta kompenseras genom att studenten på egen bekostnad erhåller handledning de timmar som återstår för att erhålla 80 % närvaro.

Lärare och handledare: Samtliga våra lärare och handledare har en gedigen erfarenhet som psykologer och/eller psykoterapeuter med KBT inriktning. Gästföreläsare från OCTC kommer också att medverka i utbildningen. Våra handledare är alla legitimerade psykoterapeuter samt utbildade handledare med KBT- inriktning.

Kostnad: Cirka 23 500 kr exkl. moms per termin. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Kontaktpersoner SAPU:
My Frankl, Rektor tel. 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X