fbpx

Introduktion till Prolonged Exposure Therapy for PTSD

PE är en traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering; den behandlingsform för PTSD som är i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation.

Kommande kursstart

Datum: 31 maj 2023.

Tid: 14.00-15.30

Plats: Zoom

Pris: 595 kronor exkl. moms

Anmälan: Senast 29 maj.

Anmäl dig här

Prolonged Exposure, PE, är den metod som idag har starkast forskningsstöd i behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 90 procent av de som genomgår behandlingen blir påtagligt förbättrade och 50 procent uppfyller inte längre diagnoskriterierna för PTSD. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen.

Denna introduktionsföreläsning passar dig som arbetar i ett människovårdande yrke. Den ger en övergripande förståelse för hur behandlingen går till, vilka de verksamma mekanismerna är och vilka patienter den lämpar sig för.

Innehåll:

  • Modern diagnostik – Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) enligt ICD 11
  • Så vet vi att behandlingen fungerar – forskningsstöd och kliniska erfarenheter
  • Principerna bakom framgångsrik behandling av PTSD – undvik inte
  • Behandlingens olika komponenter – bearbetning av traumatiska minnen med hjälp av in vivo- och imaginativ exponering
  • PTSD och samsjuklighet – för vem lämpar sig behandlingen?
  • Vad krävs för att bli en bra PE-behandlare – passar metoden mig?

Hanna Dimbodius är leg. psykolog i KBT med kris, sorg och trauma som arbetsområde, och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som specialitet. Hon är en av fyra certifierade i Sverige att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD.

 

Diana Fabian är auktoriserad socionom och leg. psykoterapeut i KBT och PDT. Hon är utbildad handledare och lärare i KBT, och en av fyra certifierade i Sverige att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Med lång erfarenhet av psykiatri kombinerar hon gärna PE med DBT.

 

Anmäl dig senast 29 maj.

Varmt välkommen!

X