fbpx

Introduktion till Kognitiv beteendeterapi

Workshop online i fem delar med KBT-verktyg för personer inom människovårdande yrken.

Kommande kursstart

Datum: 17 maj, 25 maj, 1 juni, 8 juni och15 juni 2023.

Tid: 10.00-12.00 vid varje tillfälle

Plats: Zoom

Pris: 3 995 kronor exkl. moms

Anmälan: Senast 14 maj.

Anmäl dig här

Välkommen till en onlineutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) där du får smaka på verktyg och tankesättet bakom KBT. Fokus i utbildningen är på konkreta verktyg som används inom KBT-behandling. Utbildningen är upplevelsebaserad och ger dig möjlighet att tillämpa verktygen på både dig själv och för att analysera ärenden där du kan ha kört fast i arbetet. Föreläsningarna varvas med praktiskt arbete med verktygen i mindre grupper. För att främja inlärningen ges mindre hemuppgifter mellan tillfällena.

Under fem tillfällen kommer vi att arbeta och gå igenom följande områden:

17 maj: Enkel fallformulering

Hur kan vi förklara att icke-hjälpsamma beteenden vidmakthålls? Vilka verktyg kan hjälpa oss att hitta målbeteenden när vi startar en behandling? Detta första tillfälle går vi igenom och tränar på att göra en topografisk analys genom att titta på överskotts- och underskottsbeteenden. Du kommer också lära dig att göra en funktionell analys kring vad som vidmakthåller ett problembeteende.

25 maj: Beteendeaktivering och värderingsarbete

Andra tillfället arbetar vi med verktyg som syftar till att medvetandegöra värderingar. Du får även en genomgång av verktyget beteendeaktivering som är effektivt vid depressionsbehandling.

1 juni: Beteendeexperiment

Tredje tillfället får du möjlighet att träna på verktyget beteendeexperiment vars syfte är att utmana negativa övertygelser och bredda beteenderepertoaren.

8 juni: Känsloreglering

Fjärde tillfället ägnas åt det viktiga ämnet kring känsloreglering och förståelse av funktionen av våra känslor. Vi har fokus på att undersöka funktionen med känslor, skapa medvetenhet om och acceptans av känslor och hur en känsloexponering kan gå till.

15 juni: Avslut och vidmakthållande

Hur kan du tänka för att vidmakthålla beteendeförändringar och nya förhållningssätt som ni tillsammans har uppnått under behandlingen? Vi avslutar utbildningen med en genomgång och praktisk tillämpning av verktyg för vidmakthållandeprogram och återfallsprevention.

Föreläsare Ylva Lundin. Foto Mikael Wallerstedt LänshälsanYlva Lundin är beteendevetare, leg. psykoterapeut och lärare och handledare i KBT. Hon är vidareutbildad inom ACT och arbetar sedan 14 år tillbaka inom företagshälsovården, både som terapeut, handledare och föreläsare. Ylva har tidigare jobbat som behandlare av unga med psykisk ohälsa och har under fem år handlett och föreläst på grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT.

 

X