fbpx

Interpersonell psykoterapi vid trauma

Att leva i skuggan av ett trauma - en översikt om hur man jobbar i interpersonell psykoterapi vid PTSD.

Kommande kursstart

Datum: 11 maj 2023

Tid: 13.00-14.30

Plats: Zoom

Pris: 595 kronor exkl. moms

Anmälan: Senast 9 maj

Anmäl dig här

Interpersonell psykoterapi, IPT, uppmärksammar det som pågår just nu i patientens liv och hur det påverkar måendet. Vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, lever patienten i skuggan av ett trauma som helt eller delvis pågår fortfarande och inverkar på de relationer man har.

Att förstå sina symtom, identifiera pågående relationella problem och förbättra kommunikation till andra är några av huvudstrategierna i IPT vid trauma.

IPT har visat sig verksamt vid PTSD både som individuell terapi och i gruppformat. Till skillnad från andra traumabehandlingar syftar metoden till att tala om effekterna av att leva med trauma och att optimera resurser i det befintliga livet, inte primärt om traumahändelserna i sig. Därför kan IPT ses som ett relevant inslag i svensk traumavård.

Webbinariet passar dig som jobbar i ett människovårdande yrke och vill få mer kunskap kring IPT vid trauma.

Ur innehållet:

  • Är traumaexponering nödvändig? – IPT som ett behandlingsalternativ vid trauma
  • Hur går behandlingen till? En översikt kring centrala principer.
  • Några exempel, både individuellt och i gruppbehandling

Porträtt på föreläsaren Malin Bäck.Malin Bäck är IPT-terapeut, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Hon är doktorand vid Linköpings universitet där hon är involverad i olika forskningsprojekt kring interpersonell psykoterapi, däribland hennes avhandling om IPT vid bulimi och samtidig depression. Vid sidan om Malins kliniska tjänst som psykoterapeut inom specialistpsykiatrin, har hon utbildat och och handlett i IPT i mer än tio år.

Anmäl dig senast 9 maj.

Varmt välkommen!

X