fbpx

Interpersonell psyko­terapi Klinisk Träning i IPT – Nivå B

Utbildningen vänder sig till dig som vill ta nästa steg och få klinisk erfarenhet med handledning kring patienter. Efter avslutad kurs kan du bli certifierad IPT-terapeut.

Kommande start

Välkommen att anmäla intresse för utbildningen. Vi tar löpande emot anmälningar och startar kursen när intresse finns.

Utbildningstider: 18 handledningstillfällen

Plats: Onlineutbildning

Kursansvarig: Malin Bäck, mbrelatera@gmail.com, 070-549 03 29

Kostnad: 34 900 kr exkl. moms. Utgifter för eventuell kurslitteratur tillkommer.

Ansök nu
Ladda ner kursplan

IPT – nivå B, är det kliniska momentet i utbildningen till IPT-terapeut som ger certifieringsgrund. Den kliniska träningen sker ungefär varannan vecka under 1,5 termin individuellt eller i grupp med ackrediterad IPT-handledare (nivå D). Kursen varvar praktik, teori, reflektion och har sin utgångspunkt i evidensbaserad psykologisk praktik, såväl inom området Interpersonell psykoterapi som i att tillägna sig kunskap att utöva psykologisk behandling. Utbildningen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi.

Kursen är i sin natur case-baserad och innebär utbildningshandledning utifrån två genomförda IPT-terapier à 16 sessioner vardera med fokus på depression. Terapierna spelas in och handledningen sker ungefär varannan vecka, 45 min per student. Den utgår från, för metoden, lämpligt valda handledningsfrågor och utvalda filmklipp.

Studenten reflekterar kring sin inlärning och kopplar teori med praktik genom löpande dokumentation av utbildningsmomenten i dialog med handledaren. Vid sidan om handledningen övar studenten på att observera och självskatta sig för följsamhet av metoden inför varje handledningstillfälle, samt får feedback från handledarens adherensskattning av minst en hel session i varje ärende. Utbildningen uppfyller kriterierna för nationella och internationella utbildningskrav för IPT, nivå B.

Behörighetskrav
Minst grundläggande psykoterapiutbildning. Kursen förutsätter att deltagaren har genomfört den teoretiska utbildningen i IPT, nivå A, samt har praktiska förutsättningar att arbeta kliniskt med affektiva störningar.

Övergripande mål
Kursen fördjupar deltagarnas tidigare teoretiska kunskaper i praktiken. Målet för kursen är att utveckla förmågan att praktisera IPT och erhålla certifiering på grundläggande nivå.

Utbildningsdagar
Handledning 18 timmar per deltagare i grupphandledning ungefär varannan vecka under 1,5 termin.

Plats
Online.

Kursansvarig och lärare
Malin Bäck, doktorand i klinisk psykologi, leg. Psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D).

Examinator
My Frankl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. Dr.

Kurskoordination
Utbildningskoordinator, 08-642 10 24, info@sapu.se

Välkommen att anmäla intresse för utbildningen. Vi tar löpande emot anmälningar och startar kursen när intresse finns.

X