fbpx

Interpersonell psykoterapi (IPT), nivå A

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Kommande kursstart

HT2023

Kursstart: 12 september

Sista ansökningsdag: 13 augusti

Utbildningstider: 4 tillfällen på plats 12-13 sep och 26-27 sep kl. 08.30-16.30 

Plats: Högskolan Sapu, Malmgårdsvägen 63, Stockholm

Kontakt: Malin Bäck, kursansvarig, mbrelatera@gmail.com

Kostnad: 13 900 kr exkl. moms. Utgifter för eventuell kurslitteratur tillkommer.

Ansök nu
Ladda ner kursplan

ERBJUDANDE: BOKA IPT NIVÅ A + NIVÅ B OCH FÅ 15 % RABATT PÅ NIVÅ B.
LÄS MER OM IPT KLINISK TRÄNING, NIVÅ B.

Kursen Interpersonell psykoterapi – teoretisk utbildning, nivå A, omfattar fyra heldagar teoretisk utbildning. Utbildningen uppfyller kriterierna för nationella och internationella utbildningskrav för IPT, nivå A, och omfattar grundkraven för att kunna gå vidare till kursen med kliniska moment, nivå B, utbildningshandledning och bli certifierad IPT-terapeut.

Kursen varvar teori, praktik och reflektion, och har sin utgångspunkt ur evidensbaserad psykologisk praktik såväl inom området Interpersonell psykoterapi som i att tillägna sig kunskap att utöva psykologisk behandling. Kursen är delvis case-baserad och kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. En förberedande uppgift kommer genomföras före kursstart, dels genom att ta del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att förbereda en fingerad patient att öva på̊ under kursen. På så sätt sammanvävs teori kring metoden, klinisk tillämpning och reflektion kring det egna lärandet.

IPT är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd (Cuijpers et al., 2011). Metoden utarbetades redan under 1970-talet för behandling av depression. Den har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD med flera (Cuijpers et al., 2016). Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling med mera.

IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområdet som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen i att processa känslor och relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt.

IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Examination sker i form av närvaro samt genom en individuell och skriftlig uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer ytterligare en uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Utvärdering av kursen genomförs både individuellt och på gruppnivå under och efter avslutad kurs.

Behörighetskrav
Grundläggande psykoterapiutbildning samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning.

Övergripande mål
Deltagare skall efter avslutad utbildning kunna:

  • Redogöra för generella IPT-strategier, teori och historik.
  • Redogöra för samtliga delar av behandlingsprocessen.
  • Visa förmåga att välja fokusområde och behandlingsplan utifrån den.
  • Reflektera utifrån teori, metod, patientgrupp och självkännedom över hur IPT kan användas i den egna yrkespraktiken.

Kursledare och lärare
Malin Bäck, doktorand i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi och IPT-handledare (nivå D)

Examinator
My Frankl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr

Kurskoordination
Utbildningskoordinator, 08-642 10 24, info@sapu.se
Malin Bäck, kursledare, 070-549 03 29, mbrelatera@gmail.com

Nästa steg
Efter avslutad teorikurs Nivå A, kan du fortsätta med Interpersonell Psykoterapi Klinisk Träning, Nivå B. I denna praktiska del ingår handledning online varannan vecka och pågår under 1,5 termin med start v 45.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

X