fbpx

Handledar- och lärar­utbildning i psykoterapi

Utbildningen för dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi och verksamhetshandledning.

Kommande kursstart

HT2023–HT2024

Utbildningsnivå: Motsvarande 45 hp, avancerad nivå

Utbildningsstart: 6 september 2023

Sista ansökningsdag: 1 augusti 2023

Utbildningstider: Utbildningen äger rum varannan onsdag

Kontakt: Jenny Sjöström Svebeck jenny.s.svebeck@sapu.se

Kostnad: 38 900 kronor per termin exkl moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 7 000 kronor.

Ansök nu
Ladda ner utbildningsplan
Så kan du finansiera
  • Handledar- och lärarutbildningen ger kunskap om handledning i psyko­terapi och verksamhetshandledning. Utbildningen är metodövergripande med inslag av metodspecifik psykoterapihandledning.
  • Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbete som handledare och arbetar kliniskt. Samtliga är legitimerade psykoterapeuter och handledarutbildade.
  • Högskolan Sapu samarbetar med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Två föreläsningsdagar kommer äga rum på New college i Oxford med föreläsare forskningsanknutna till universitetet i Oxford.
  • Utbildningen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Behörighet: Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%. Om närvaron är lägre än 80% på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Lokal: Utbildningen sker i Sapus lokaler, på Södermalm Stockholm samt online. Utbildningen i Oxford kommer att äga rum på New college.

Antagning: Antagning sker löpnade under ansökningsperioden.

Kontaktpersoner:
Jenny Sjöström Svebeck, kursansvarig, jenny.s.svebeck@sapu.se
Utbildningskoordinator, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

X