fbpx

Handledar- och lärar­utbildning i psykoterapi

Utbildningen för dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare och lärare i psykoterapi.

Kommande kursstart

HT2022–HT2023

Kursstart: 24 augusti 2022

Sista ansökningsdag: 16 juni 2022

Utbildningstider: Utbildningen äger rum på onsdagar varannan vecka under tre terminer, med start i augusti 2022 och avslut i december 2023.

Kontakt: Jenny Sjöström Svebeck jenny.s.svebeck@sapu.se

Kostnad: 35 500 kronor per termin exkl moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 7 000 kronor.

Ansök nu
Ladda ner utbildningsplan
  • Handledar- och lärarutbildning ger kunskap om handledning i psyko­terapeutisk metod och annan psykologisk behandling som är metodspecifik såväl som metodövergripande. Sapu har en öppenhet för handledning i olika psykoterapeutiska inriktningar.
  • Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger och handledarna är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete med kunskap i flera psykoterapeutiska metoder.
  • Högskolan Sapu samarbetar med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Två föreläsningsdagar kommer äga rum på New college i Oxford med föreläsare forskningsanknutna till universitetet i Oxford.
  • Utbildningen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Behörighet: Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller underkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%. Om närvaron är lägre än 80% på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Lokal: Utbildningen sker i Sapus lokaler, på Södermalm i Stockholm. Utbildningen i Oxford kommer att äga rum på New college.

Antagning: Sker kontinuerligt i samband med ansökan. Sökanden med behörighet kommer att kallas till intervju.

Kontaktpersoner:
Jenny Sjöström Svebeck, kursansvarig, jenny.s.svebeck@sapu.se
Veronica Brishagen, administratör, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

X