Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

och annan psykologisk behandling
Den här utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs.

Ladda hem kursplanen!

  • Allmänt om utbildningen
  • Övergripande målsättning
  • Utbildningens upplägg
  • Riktlinjer för godkännande

Kommande kursstart

HT2020–HT2021

Kursstart: 7 september 2020

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2020

Utbildningstider: Utbildningen äger rum på måndagar och tisdagar en gång per månad under tre terminer, med start i september 2020 och avslut i december 2021. Utbildningstiden är måndagar 9:30–16:30 och tisdagar 9:00–16:00.

Utbildningsdagar:
Hösten 2020: 7/9 och 8/9, 5/10 och 6/10, 2/11 och 3/11, 30/11 och 1/12.
Våren 2021: 18/1 och 19/1, 15/2 och 16/2, 15/3 och 16/3, 19/4 och 20/4, 24/5 och 25/5
Hösten 2021: 16/8 och 17/8, 2/9 och 3/9 (Oxford), 27/9 och 28/9, 8/11 och 9/11, 6/12 och 7/12.

Kostnad: 34 500 kr/termin exklusive moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 6 500 kronor.

  • Vår handledarutbildning bygger på att handledning i psyko­terapeutisk metod och annan psykologisk behandling till stor del består av teorier och metoder som är övergripande, oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning. SAPU har som målsättning att förmedla en öppenhet för handledning i olika psykoterapeutiska inriktningar.
  • Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Våra handledare har alla en öppenhet för olika psykoterapeutiska inriktningar men med olika erfarenheter i att arbeta med AFT, KBT eller Systemiskt inriktad terapi.
  • SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ett av föreläsnings- tillfällena kommer därför att äga rum på New college i Oxford med föreläsare som är knutna till universitetet i Oxford. Dessa föreläsare har en gedigen erfarenhet av psykoterapeutiskt inriktad handledning. De har även forskat och skrivit böcker i ämnet.
  • Utbildningen pågår sammanlagt 3 terminer.
  • Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
"Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil."

Behörighet: Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller underkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Utbildningstider: Utbildningen äger rum två heldagar per månad under tre terminer.

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm). Utbildningen i Oxford kommer att äga rum på New college.

Antagning: Sker kontinuerligt i samband med ansökan. Sökanden med behörighet kommer att kallas till intervju.

Kontaktpersoner SAPU:
My Frankl, Rektor, 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X