fbpx

Handledar­utbildning i psykoterapi på distans

Utbildningen för dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi och verksamhetshandledning.

Kommande start

HT2024–HT2025

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Utbildningsstart: 2 september 2024

Sista ansökningsdag: Fortlöpande antagning fram till utbildningsstart. Begränsat antal platser.

Utbildningstider: Förmiddagar tisdagar

Plats: Webbaserad utbildning samt Högskolan Sapus lokaler i Göteborg

Utbildningsansvarig: Lotten Almgren, lotten.almgren@sapu.se

Ingår i utbildningen:
– Tre terminer med föreläsningar
– Handledning på handledning varannan vecka
– Kaffe/te och lunch vid träffar i Göteborg

Kostnad: 38 900 kronor per termin exkl. moms. Logi och reskostnader vid studieresa tillkommer.

Ansök nu
Ladda ner utbildningsplan
Så kan du finansiera
  • Handledarutbildningen, som omfattar motsvarande 45 hp, ger kunskap om handledning i psyko­terapi och i verksamhetshandledning.
  • Utbildningen är metodövergripande med inslag av metodspecifik psykoterapihandledning.
  • Lärare vid utbildningen har alla lång erfarenhet av arbete som handledare och arbetar kliniskt. Samtliga är legitimerade psykoterapeuter och handledarutbildade.
  • En studieresa till Oxford görs under våren 2025. Två föreläsningsdagar ingår med välrenommerade handledare.

Litteraturlista för handledarutbildningen HÄR

Behörighet: Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för den digitala undervisningen samt eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Distans och på plats: Utbildningen sker på distans på webben en halvdag varje vecka samt vid tre fysiska träffar, varav två i Högskolan Sapus lokaler i Göteborg och en i Oxford.

Antagning: Antagning sker löpnade under ansökningsperioden.

Ladda ner informationsblad om utbildningen HÄR

Kontaktpersoner:
Lotten Almgren, utbildningsansvarig, lotten.almgren@sapu.se
Utbildningskoordinator, 073-732 11 01 eller info.gbg@sapu.se

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

X