Grund­läggande psykoterapi­utbildning Stockholm

Den här utbildningen i grundläggande psykoterapi vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

VT2022–VT2023

Kursstart: 13–14 januari 2022 i form av ett internat, därefter varje torsdag från och med 20 januari.

Sista ansökningsdag: 7 januari 2022

Utbildningstider: Torsdagar, andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kontaktperson: Isabella Sundström, tel. 0707-44 44 25, isabella.sundstrom@sapu.se

Kostnad: 42 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Ansök nu
  • Utbildningen pågår sammanlagt tre terminer.

  • Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

  • Utbildningen har en inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi och gemensamma faktorer (common factors) mellan olika psykoterapeutiska inriktningar.

  • Denna utbildning ger behörighet att ansöka till Psykoterapeutprogrammet

  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
Jag valde sapu för min Steg 1-utbildning, just för att de integrerar två terapeutiska inriktningar.

Behörighet
I första hand ha en högskoleexamen som socionom, sjuksköterska med specialisering i psykiatri eller läkare under specialistutbildning i psykiatri. I andra hand ha annan motsvarande högskoleexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp i psykologi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Det är meriterande att inom ditt arbete ha möjlighet att bedriva sin utbildningsterapi. Övriga meriter är: pågående anställning med behandlande uppgifter eller tidigare yrkeslivserfarenhet detsamma.

Ansökan och antagning
Ansökan sker via sapu.se. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Kriterier för att bli godkänd
För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt kurskraven som beskrivs i kursplanen. Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%.

Kontaktpersoner Högskolan Sapu
Isabella Sundström, Studierektor tel. 0707-44 44 25, isabella.sundstrom@sapu.se
Veronica Brishagen, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

X