Grundläggande psykoterapiutbildning

Den här utbildningen i grundläggande psykoterapi vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Ladda hem kursplanen!

  • Allmänt om utbildningen
  • Övergripande målsättning
  • Utbildningens upplägg
  • Riktlinjer för godkännande

Kommande kursstart

VT2022–VT2023

Kursstart: 13–14 januari 2022 i form av ett internat, därefter varje torsdag från och med 20 januari.

Sista ansökningsdag: 30 november 2021

Utbildningstider: Torsdagar, andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kontaktperson: Isabella Sundström, tel. 0707-44 44 25, isabella.sundstrom@sapu.se

Kostnad: 42 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Ansök nu
  • Utbildningen pågår sammanlagt tre terminer.

  • Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

  • Utbildningen har en inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi och gemensamma faktorer (common factors) mellan olika psykoterapeutiska inriktningar.

  • Denna utbildning ger behörighet att ansöka till Psykoterapeutprogrammet

  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
Jag valde sapu för min Steg 1-utbildning, just för att de integrerar två terapeutiska inriktningar.

KURSFAKTA

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler. Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Behörighet: Utbildning i, och praktisk erfarenhet av, människovårdande yrke/social behandlingsverksamhet alternativt 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning, med psykologi som huvudämne (minst 90 hp).

Ansökan och antagning: Ansökan sker via sapu.se. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt kurskraven som beskrivs i kursplanen. Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%.

Kontaktpersoner SAPU:
My Frankl, Rektor tel. 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X