Affektfokuserad psykodynamisk terapi – introduktion

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Ladda hem kursplanen!

  • Allmänt om utbildningen
  • Övergripande målsättning
  • Utbildningens upplägg
  • Riktlinjer för godkännande

Kommande kursstart

HT2021

Kursstart: 23 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 1 augusti 2021

Utbildningstider: 23/8, 30/8, 6/9,13/9, 4/10, 11/10.
Kl. 9.00-11.30 och kl. 12.30-16

Kontaktperson: Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut.

Lärare:
Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut

Examinator: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr.

Kostnad: 16 000 kr/termin exkl. moms.

Ansök nu
  • Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar varav den näst sista kursdagen innehåller en obligatorisk ärendekonsultation.
  • Varje tillfälle inleds med föreläsning och tid ges för att diskutera hur presenterad teori och metod förhåller sig till deltagares olika förkunskaper och kliniska erfarenheter. Föreläsning varvas därefter med inslag då deltagarna själva praktiskt tillämpar teori och metod för fortlöpande egen integration av kursinnehållet. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad psykoterapeut är återkommande.
  • Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog och/eller psyko­terapeut som är specialiserad i affektfokuserad psykoterapi, vid vilken deltagares egna erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete presenteras och tas som utgångspunkt för formulering av affektfokus och diskussion kring interventioner.
"Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil."

KURSFAKTA

Omfatttning: Sex heldagar.

LOKAL: SAPU:s lokaler på Brännkyrkagatan 76 i Stockholm.

KURSANSVARIG: Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut.

LÄRARE
Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut

Anmälan: Via sapu.se. Observera att antalet platser är begränsat och att antagning sker i samband med ansökan.

Examinator: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr.

Behörighet: SAPU välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människo­vårdande yrken och med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationen. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav.

Examination: Examination sker i form av närvaro samt genom en individuell och skriftlig uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Kursen utvärderas avslutningsvis.

Information:
My Frankl, Rektor, 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se
Patrik Lindert Bergsten, kursledare, 073-372 04 17, patrik.lindert@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X