Affekt­fokuserad psyko­dynamisk terapi – introduktion

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodynamisk terapi.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

VT2022

Kursstart: 25/4 2022

Sista ansökningsdag: 15/3 2022

Utbildningstider: Måndagarna 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, fredagarna 3/6 och 17/6. Tid kl 09.00-16.00

Kontaktperson/kursansvarig: Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut.

Examinator: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil. dr

Kostnad: 17 000 kr/termin exkl. moms.

Ansök nu
  • Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar varav den näst sista kursdagen innehåller en obligatorisk ärendekonsultation.
  • Ackrediterad  av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • Varje tillfälle inleds med föreläsning och tid ges för att diskutera hur presenterad teori och metod förhåller sig till deltagares olika förkunskaper och kliniska erfarenheter. Föreläsning varvas därefter med inslag då deltagarna själva praktiskt tillämpar teori och metod för fortlöpande egen integration av kursinnehållet. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad psykoterapeut är återkommande.
  • Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog och/eller psyko­terapeut som är specialiserad i affektfokuserad psykoterapi, vid vilken deltagares egna erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete presenteras och tas som utgångspunkt för formulering av affektfokus och diskussion kring interventioner.
"Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil."

KURSFAKTA

Omfatttning: Sex heldagar.

LOKAL: Högskolan Sapu på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm.

KURSANSVARIG: Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut.

LÄRARE
Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil. dr
Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil. dr
Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut
My Frankl, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil. dr

Anmälan: Via sapu.se. Observera att antalet platser är begränsat och att antagning sker i samband med ansökan.

Examinator: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil. dr

Behörighet: Sapu välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människo­vårdande yrken och med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationen. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav.

Examination: Examination sker i form av närvaro samt genom en individuell och skriftlig uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Kursen utvärderas avslutningsvis.

Information:
My Frankl, Rektor, 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Veronica Brishagen, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se
Patrik Lindert Bergsten, kursledare, 073-372 04 17, patrik.lindert@sapu.se

X