Affektfokuserad psykodynamisk terapi – fördjupning

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Ladda hem kursplanen!

  • Allmänt om utbildningen
  • Övergripande målsättning
  • Utbildningens upplägg
  • Riktlinjer för godkännande

Kommande kursstart

HT2021

Kursstart: 1 november 2021

Sista ansökningsdag: 4 oktober 2021

Utbildningstider: Sex heldagar (kl. 9.00-11.30 och kl. 12.30-16), 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 6/12 och 13/12

Kontaktperson: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr.

Lärare:
Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut
Jakob Mechler, leg. Psykolog och doktorand

Examinator: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr.

Kostnad: 18 000 kr exkl. moms.

  • Fördjupningsutbildningen i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar, 9.00–16.00. De fyra sista dagarnas eftermiddagspass utgörs av metodkonsultationer utifrån egeninspelade samtal av deltagarnas ärenden. Det är ett krav att själv filma och medföra materialet för uppspelning vid konsultationerna. 
  • Varje utbildningsdag inleds med föreläsning/workshop med varvad teori och övningar i att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi.
  • Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk tillämpning av olika metoder för arbete mot delmålen reducera försvar, reglera maladaptiv hämmande affekt och fördjupa adaptiv affekt och åt de olika utmaningar de medför för klient och terapeut.
  • Övningar i självreflektion är ett genomgående tema med syfte att öka grad av medvetenhet om egna inre konflikter, affektreglering och psykologiska försvar, specifikt kopplat till att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi.
  • Ackrediterad  av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
Här behöver inte alla stöpas I samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

Kursfakta

Utbildningstider: 6 heldagar, 9.00–16.00.

Lokal: Utbildningen sker i Högskolan Sapus lokaler i Stockholm.

Behörighet: Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav liksom godkänd introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi på Sapu (eller annan motsvarande introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi).

Ansökan och antagning: Ansökan sker via sapu.se. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Examination: Examination sker i form av närvaro (minst 80%) samt individuella skriftliga uppgifter. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift. Kursen utvärderas vid avslut.

Kontaktpersoner Högskolan Sapu:
My Frankl, Rektor tel. 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

X