fbpx

För oss är det viktigt att veta hur man fått kännedom om SAPU och om man kan rekommendera andra att söka till SAPU. Vi ställer frågorna i alla ansökningar och i samtliga kursutvärderingar.
Nu har vi sammanställt svaren på ansökningar under det senaste året. Hela 80 procent har fått kännedom om oss via en kollega, sitt nätverk och/eller tidigare studenter. Det här stämmer väl överens med frågan vi ställer i alla kursutvärderingar: Skulle du rekommendera någon annan att söka till SAPU? Här har 100 procent svarat ja.
Vi har nu fått bekräftat att våra nöjda studenter är de bästa ambassadörerna och vi är så stolta över det.

X