fbpx

I juli hade The World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies (WCCBT) sin 9:e världskongress i Berlin. En kongress som hade rekord i antalet deltagare, 4000 personer från 85 länder. En kongress som hade fokus på vad vi behöver förhålla oss till som terapeut i en värld som är föränderlig, i en tid där bland annat Greta Thunbergs demonstration nämndes som exempel.

Vi på SAPU var där och lyssnade på många intressanta föreläsningar. Bland annat på vår vän Christine Padesky som besökt SAPU vid två tillfällen. I Berlin var många intresserade av hennes föreläsning kring Sokratisk Dialog, mer än 1000 deltagare.

X