fbpx

Program

Torsdag 26 januari

13.00 UngaVuxna-dagarna 2023 öppnar
Maria Edlund och Magnus Fyrfalk hälsar välkomna

13.10 Göran Larsson, präst, leg psykoterapeut
Skamfilad – om skammens många ansikten och vår längtan efter liv

14.00 Sofia Åkerman, jur kand, sjuksköterska, doktorand i juridik
Ärr för livet – en personlig berättelse om självdestruktivitet

14.40 Fika och utställningar

15.10 Paneldiskussion 
Göran Larsson, präst, leg psykoterapeut
Sofia Åkerman, jur kand, sjuksköterska, doktorand i juridik
Ann Lagerström, Existentiell samtalsledare, fil mag i praktisk kunskap
Mikael Cleryd, leg psykolog, leg psykoterapeut

15.40 Parallella sessioner, pass 1
1.1 (lokal: Hera) Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, suicidforskare, författare
Ungas kompetens – hur skapar vi förutsättningar för ungas delaktighet i vården vid psykisk ohälsa och suicidalitet?
1.2 (lokal: Auditoriet) Poa Samuelberg, Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist klinisk psykologi
Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar
1.3 (lokal: Eros) Ann Lagerström, Existentiell samtalsledare, fil mag i praktisk kunskap.
Mikael Cleryd, leg psykolog, leg psykoterapeut
Vad är kampen till för? Existentiella perspektiv på att vara ung vuxen idag
1.4 (lokal: Cronos) Fanny Marell, socionom, leg psykoterapeut, handledare, lärare psykoterapi
Simon Dymér, egenupplevda erfarenheter (fd patient), socionomstuderande
Samforskning – Vad är hjälpsamt i psykoterapi? Vad kan vi lära oss av patienten?

16.20 Christian Rück, psykiater, professor psykiatri vid KI
Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

17.00 Paneldiskussion 
Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, suicidforskare, författare
Poa Samuelberg, Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist klinisk psykologi
Christian Rück, psykiater, professor psykiatri vid KI
Göran Larsson, präst, leg psykoterapeut

17.30 Avslut dag 1
18.30 Middag i restaurang Panorama (för anmälda)

Fredag 27 januari

09.00 Välkommen till dag 2 UngaVuxna-dagarna 2023

Klas BerglingTim Bergling Foundation, arbetet till minnet av Tim ”Avicii” Bergling

09.20 Emma Engdahl, professor i sociologi vid Karlstad universitet
Depressiv kärlek: ett samtidsfenomen

10.00 Fika och utställningar

10.30 Nicolas Lunabba, Verksamhetsansvarig organisationen Helamalmö
”Blir du ledsen om jag dör?”

11.10 Paneldiskussion
Håkan Järvå, Leg psykolog, EU:s Radicalization Awareness Networks expertpool
Clarence Crafoord, psykiater, psykoanalytiker, författare
Nicolas Lunabba, Verksamhetsansvarig organisationen Helamalmö
Michael Tärnfalk, socionom, forskare och universitetslektor

11.45 Lunch

12.45 Parallella sessioner, pass 2
2.1 (lokal: Hades) Håkan Järvå, Leg psykolog, EU:s Radicalization Awareness Networks expertpool
Radikalisering – vägar in i och ut ur extremism och fundamentalism
2.2 (lokal: Hera) Ata Ghaderi, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor psykologi vid KI
Från självsvält till ett fullvärdigt liv
2.3 (lokal: Auditoriet) Maria Bühler, leg psykolog, specialist neuropsykologi
Flickor och kvinnor med autism och adhd
2.4 (lokal: Eros) Görel Fred, socionom, handledare, leg psykoterapeut, utbildare
Vilka faktorer påverkar ungas förtroende för professionella hjälpare? 
2.5 (lokal: Cronos) Karin Lindqvist, leg psykolog, doktorand i klinisk psykologi
Jakob Mechler, leg psykolog, doktorand i klinisk psykologi
”Det här är helt nytt för mig, tänk om jag aldrig låtit mig själv känna såhär?” – en illustration av psykodynamiskt arbete över nätet med en deprimerad tonåring

13.30 Parallella sessioner, pass 3
3.1 (lokal: Cronos) Johan Christiansson, Socionom, samordnare socialförvaltningen prostitution och
 människohandel, tidigare Jämställdhetsmyndigheten och KAST.
Sexhandel – vad gör samhället och vad gör samhället inte?
3.2 (lokal: Eros) Karin Boson, Leg psykolog, filosofie doktor i psykologi
Ungdomar och missbruk: hur går det för de som fått behandling på Mariamottagningar?
3.3 (lokal: Hera) Cecilia Arlinger Karlsson, Leg psykolog, leg psykoterapeut
Unified protocol för unga – diagnosöverskridande psykologisk behandling
3.4 (lokal: Auditoriet) Camilla von Below, Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, fil.dr i psykologi
Anknytning i relationer – förstå och förändra dina mönster

14.15 Summering och paneldiskussion
Karin Schulz (Mind)
Görel Fred, Annso Blixt
(Tilia)
Camilla von Below
Nicolas Lunabba
(Helamalmö)

15.00 Avslut UngaVuxna-dagarna 2023

UR blir du ledsen…

X