fbpx

Fredagen den 26 april hade professor Udo Kischka tillsammans med sin fru psykolog Helen Kennerley en uppskattad föreläsning kring vad som hände med Udo och hans familj när Udo drabbades av stroke hösten 2016.

Udo är läkare med specialistkompetens kring behandling av patienter som drabbats av stroke. Under föreläsningen berättade Udo och Helen om vad som hände under de första dagarna efter stroken, den långa rehabiliteringen och de psykiska påfrestningar de varit med om under tiden.

Udo har under den här tiden lärt sig så mycket om hur det är att vara patient och att vara drabbad av en stroke. Erfarenheter som han vill förmedla till andra som är inom hälso- och sjukvården eller själva patienter.

Föreläsningen var så uppskattad att vi hälsar Udo välkommen åter hösten 2019. Information kommer på hemsidan inom kort.

X