fbpx

Sapu har på uppdrag av Krica arrangerat en uppdragsutbildning för behandlande personal inom Krica. Utbildningen innehåller teorier om Miljöterapi, KBT, MBT samt HBTQ-kunskap. Utbildningen kommer att bestå av föreläsningar, studiegrupper, målmedveten träning, reflektion, utvärdering och examinationer.

Utbildningen pågår mellan februari 2018 till januari 2019.

 

X