fbpx

UR spelade in sju av föreläsningarna på UngaVuxna-dagarna 2018.

Hur ska man behandla unga som mår dåligt? – Åsa Nilssone

Åsa Nilsonne, psykoterapeut och författare, frågar sig hur bra det egentligen är att ge mediciner till unga som mår dåligt i stället för att behandla den egentliga orsaken. Om hur hjärnan påverkar oss och hur hjärnan och en ung kropp påverkas av psykofarmaka.

Att leva med tillvarons ovisshet – Anna Kåver

Anna Kåver, psykoterapeut och författare, talar om hur vi hanterar den oro som kommer med att leva och finnas till. Oro är ett allmänmänskligt fenomen men kan också få konsekvenser.

Om skam och utveckling hos unga vuxna – Katja Bergsten

Skam hjälper oss till relevant anpassning genom livet och hjälper oss att bli realistiska. Men så finns det skam som inte är hjälpsam utan bara plågsam. Vi kan tycka att vi är värdelösa eller bli perfektionister. Katja Bergsten, psykoterapeut och forskare, talar om strategierna vi tar till för att undvika skam och hur det påverkar oss.

Barndom och kreativitet – Suzanne Osten

Suzanne Osten, dramatiker och författare, talar om det maktperspektiv som alltid finns mellan den vuxna och barnet. Vad händer med pjäser som barn gillar men vuxna förfasas över? Och hur är det att göra teater för barn om skilsmässa och att ha en psykiskt sjuk mamma?

Samtal som förändrar – Allan Linnér

I terapi skapas en relation, ett vi mellan terapeuten och den som har bekymmer, berättar psykologen Allan Linnér. Men hur kan man som psykolog eller psykoterapeut behålla det vi:et? Och hur väljer man en metod som passar klienten och en själv som terapeut?

Lågaffektivt bemötande av unga vuxna – Bo Hejlskov Elvén

Hur kan man hantera unga som slåss och kastar möbler? Hur uppstår vissa beteenden i samspel med andra? Och vilken metod kan man använda för att komma till rätta med beteendeproblem? Psykologen Bo Hejlskov Elvén visar detta på ett humoristiskt, ögonöppnande sätt.

Terapi som inte hjälpte – Camilla von Below

Hur kan man som terapeut se till att terapin blir så bra som möjligt? Psykologen Camilla von Below har forskat kring de som inte är nöjda med sin terapi och ger en insikt kring vad det kan bero på.

X