fbpx

Jenny Sjöström Svebeck, som handleder och undervisar på SAPU, föreläser på SEPI konferensen i Lissabon under rubriken;

”How do therapists change during experiential dynamic therapy small group training program?”

Jenny är internationellt certifierad i den affektfokuserade metoden APT (Affektfobiterapi) enligt IEDTA samt genomgår nu en utbildning för att bli internationellt certifierad enligt IEDTA till handledare och lärare i APT.

X