fbpx
Bruce Wampold med gäster – SAVE THE DATE!

Psykoterapikonferens i Göteborg 8 november 2024.

Vad har psykoterapeuten för betydelse för utfallet i psykoterapi?

Välkommen till en internationell konferens på temat terapeutfaktorer i psykoterapi!

Huvudtalare på konferensen är den amerikanske psykoterapiforskaren Bruce Wampold. Med sig som gäster på scenen har han Helene Nissen-Lie från Norge och Gerhard Andersson, Sverige. Tre välkända psykologiprofessorer som med sin omfattande forskning bidragit till ökad kunskap kring vad som får psykoterapi att fungera och att fungera bättre!

Inom kort öppnar anmälan med mer specificerad information, men boka redan nu in datumet 8 november i din kalender!

 

X