fbpx

– Fokus på mentalisering i behandling för ungdomar med självskadeproblematik gör skillnad! Enligt en unik studie* har MBT-A signifikant bättre resultat för mindre självskada, mindre depression och högre grad av mentalisering. Studien var den första i världen som visade att en behandlingsintervention var bättre än treatment as usual för ungdomar med självskadeproblematik.

Berätta mer om studien.
– MBT-ungdomarna förbättrades också mer vad gällde attachment avoidance och vid kontroll för attachment avoidance och mentalisering försvann effekten mellan grupperna, vilket forskarna tolkar som att det visar att fokus på mentalisering är det som gör skillnaden.

På vilket sätt gör utbildningen skillnad?
– Det är viktigt att denna fungerande behandlingsmodell liksom terapeutiska hållning finns tillgänglig för unga människor och deras familjer som kämpar med psykisk ohälsa i Sverige.

Mentaliseringsbaserad terapi för ungdomar (MBT-A), med Maria Wiwe som kursledare, startar på SAPU 24 januari 2020.

*Rossouw och Fonagys RCT från 2012 (Rossouw, T. & Fonagy, P. (2012). Mentalization-based treatment for self-harm in adolescents: a randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(12), 1304-1313)

X