Forskningsråd

Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser.
SAPUs forskningsråd

Jan Carlsson (ordförande)
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi fil dr i psykologi.

Joakim Norberg
Legitimerad psykolog, fil dr i psykologi

Katja Bergsten
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil dr i psykologi.

Peter Lillengren
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil. Dr i psykologi.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X