Anna Törnquist, rektor på Sapu, har i samband med sina studier på universitetet i Oxford genomfört en studie kring betydelsen av handledning i det terapeutiska arbetet när du utbildar dig till terapeut. Denna studie är nu publicerad som en vetenskaplig artikel i British Association for Cognitive and Behavioural Psychotherapies (BABCP). Studien visar på betydelsen av psykoterapihandledarens stöd under utbildning.

Läs hela studien här.

X