fbpx

De tolv stegen möter psykoterapi

En dag med Håkan Lindholm Doveson som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Denna dag ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan integrera tolvstegsprogrammet i din kliniska vardag – på samma sätt som dina klienter integrerar sin terapi med tolvstegsprogrammet i sina liv.

Bas­utbildning i psykos­bemötande

En dag med Stefan Hugestrand som är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av behandling av personer med psykosproblematik. Denna dag ger dig en grundläggande kompetens kring bemötande av personer med psykos och psykosrelaterade besvär.

Självomsorg i vårdande yrke

En dag med Katja Lindert Bergsten som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil dr. Hennes specialområde är affektfokuserad psykodynamisk terapi, med särskild betoning på (själv)medkänsla.

X