fbpx
BRUCE E. WAMPOLD MED GÄSTER  –  BRUCE E. WAMPOLD WITH GUESTS

Psykoterapikonferens i Göteborg 8 november 2024

Vad har psykoterapeuten för betydelse i utfallet i psykoterapi?

Välkommen till en internationell konferens på temat terapeutfaktorer i psykoterapi!

For information in English, please scroll down.

 

Huvudtalare på konferensen är den amerikanske psykoterapiforskaren Bruce Wampold, världskänd kliniker och forskare, som presenterar sitt arbete och forskningsresultat på temat. Ni kommer även att få lyssna på Helene Nissen-Lie från Norge samt Gerhard Andersson, Sverige, båda välrenommerade skandinaviska forskare.

Allt som allt tre psykologiprofessorer som samtliga med sin forskning bidragit till en ökad kunskap kring vad som får psykoterapi att fungera och att fungera bättre!

  • Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Hållplats: Chalmers
  • Tid: fredag 8/11 2024 kl. 08:15-16:15
  • Kostnad: 2 650 kr exkl. moms, inklusive fika och vegetarisk mingellunch
  • Språk: Konferensen genomförs i sin helhet på engelska
  • Program: Du finner programmet längre ner på denna sida

Önskar du mer information är du välkommen att maila till: info.gbg@sapu.se

ANMÄLAN / REGISTRATION

Talare/Speakers
Bruce E. Wampold

Bruce E. Wampold

Ph.D., ABPP
Professor Emeritus, University of Wisconsin-Madison
Chief Scientist, Skillsetter, Inc.
Chief Clinical Officer, CarePaths, Inc.

Helene A. Nissen-Lie

Helene A. Nissen-Lie

Ph.D.
Professor i psykologi /professor in clinical psychology
Psykologspesialist/Specialist in clinical psychology
Psykologisk Institutt/Department of Psychology
Universitetet i Oslo/University of Oslo

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Ph.D.
Professor i klinisk psykologi/professor in clinical psychology
Ph.D. in Clinical Psychology and in Otorhinolaryngology
Leg. Psykoterapeut/Psychotherapist
Department of Behavioural Sciences and Learning
Department of Biomedical and Clinical Sciences
Linköping University, Sweden

Program

8:15 Entrén till konferensen öppnar. Utlämning av namnbrickor.

8:45 Välkomna till konferensen! Högskolan Sapu hälsar välkomna.

9:00-10:00 Bruce Wampold, keynote-speaker
”It’s all about you!  The therapist – but not in the way you might think.” 

10:00-10:20 Paus med fika

10:30-11:30 Helene Nissen-Lie
”The power of professional humility”

11:30-12:00 Samtal mellan Bruce Wampold och Helene Nissen-Lie

12:00-13:00 Mingellunch, endast vegetarisk mat

13:00-14:00 Gerhard Andersson
 ”Do we really need a therapist?”

14:00-14:30 Samtal mellan Bruce Wampold och Gerhard Andersson

14:30-15:00 Paus med fika

15:00-16:00 Panelsamtal med dagens talare

16:15 Konferensen avslutas

BRUCE E. WAMPOLD WITH GUESTS

Psychotherapy conference in Gothenburg November 8 2024

What is the significance of the therapist for the outcome in psychotherapy?

Welcome to an International psychotherapy conference on Therapist factors in psychotherapy!

Keynote-speaker at the conference is Bruce E. Wampold (US), world-famous clinician and researcher in the field of psychotherapy, who presents his work and findings on the topic. You will also be listening to Helene A. Nissen-Lie (NO) and Gerhard Andersson (S), two reputable Scandinavian researchers. All in all, three professors who have all contributed to the understanding of what makes therapy work and to work better!

  • Location: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Tram/bus stop: Chalmers
  • Time: Friday 8 November at 08:15-16:15
  • Registration fee: 2 650 SEK excl. VAT, includes vegetarian lunch and coffee
  • Language: The conference will be held in English

If you need more information, please contact us on: info.gbg@sapu.se

ANMÄLAN / REGISTRATION

X