fbpx

Den 3-6 januari 2023 publicerade DN fyra artiklar om psykisk ohälsa, medicinering och olika former av psykoterapi. I den avslutande artikeln intervjuas två studenter samt utbildningsledningen på Högskolan Sapu. Läs de fyra artiklarna på nedan länkar (artiklarna kan kräva inloggning), eller läs artikeln om Högskolan Sapu under bilden.

Del 1: Medicin betydligt vanligare än terapi vid depression

Del 2: ”Åsa Nilsonne: Antidepressiva dämpar även positiva känslor”

Del 3: Så hamnade traditionell psykoterapi i skuggan av KBT: ”Enormt misstag”

Del 4: De lär sig både KBT och PDT: ”Relationen mellan terapeut och patient viktigare än metoden”

De lär sig både KBT och PDT: ”Relationen mellan terapeut och patient viktigare än metoden”

De två huvudgrenarna av psykoterapi – KBT och PDT – har fajtats med varandra i flera decennier. På Högskolan Sapu lär sig studenterna båda metoderna.

– I stället för att bråka om vilken metod som är bäst så är det bra att ha båda i ryggen när vi möter våra patienter, säger Caroline Ekström som blir färdig psykoterapeut i maj.

Av tradition utbildas psykoterapeuter ofta i helt skilda spår på svenska universitet. Man väljer antingen att utbilda sig i kognitiv beteendeterapi, KBT, eller i psykodynamisk psykoterapi, PDT.

KBT går ut på att träna på att förändra tankar och beteenden som påverkar livet negativt. I PDT utforskar man sin tidigare historia för att se vad som hindrar en i livet.

Som DN tidigare berättat har det genom åren funnits en hel del stridigheter mellan de båda huvudgrenarna inom psykoterapi.

My Frankl, rektor på Sapu, säger att patienter har olika behov och att det därför är bra att behärska fler än en terapimetod.
 Foto: Beatrice Lundborg 

 

På Högskolan Sapu har man sedan lång tid tillbaka valt att utbilda i båda terapeutiska metoderna. De kallar utbildningen integrativ. Inte bara för att man utbildar i fler än en metod utan också för att fokus är på de faktorer som är gemensamma för psykoterapi, sådana som har med patienten, terapeuten och även den terapeutiska relationen mellan dem att göra.

– Patienter har olika behov. Vissa är problemfokuserade och vill träna på nya färdigheter. Andra har behov av att sätta ord på sina tankar och uttrycka känslor i terapin som de är rädda för att visa och känna. Behärskar man flera terapimetoder har terapeuten bättre förutsättningar att hjälpa patienterna, säger My Frankl rektor på Sapu.

I köket i de nyrenoverade lokalerna på Södermalm i Stockholm möter vi Caroline Ekström och Lotta Jarnesjö som båda utbildar sig till legitimerade psykoterapeuter. Caroline går termin fem av sex, Lotta termin tre.

Lotta Jarnesjö och Caroline Ekström utbildar sig till legitimerade psykoterapeuter på Högskolan Sapu. Där får de lära sig två grundläggande psykoterapiformer.
 Foto: Beatrice Lundborg 

 

Lotta Jarnesjö har jobbat 15 år som samtalsterapeut med inriktning på relationsproblem med egen mottagning. De senaste åren som certifierad schematerapeut. Nu går hon tredje terminen av sex på psykoterapiprogrammet på Sapu.

– Den här utbildningen är en gåva till mig själv för att kunna fördjupa mig i det jag gör inför de sista 15 åren av min karriär, säger hon.

Caroline Ekström är socionom i botten. När hon fick ett jobb inom socialtjänsten som innebar att arbeta med våldsutövande och våldsutsatta personer kände hon att det var dags för att vidareutbilda sig.

– I det arbetet kände jag verkligen att min verktygslåda var för liten för att möta människor som har sådana problem, säger hon.

Båda två ser fördelar med att lära sig två metoder, även om det är mer betungande än att fokusera på en metod.

– I stället för att bråka om vilken metod som är bäst så är det bra att ha båda i ryggen när vi möter våra patienter. Då kan man se helheten på ett annat sätt, säger Caroline.

Hon säger också att man inom de olika teorierna haft ganska olika sätt att se på frågan om varför psykisk ohälsa uppstår. När hon studerar båda teorierna får hon ett bättre helhetsperspektiv.

– Nu ser jag mycket mer beröringspunkter än skillnader mellan olika teorier, säger hon.

Lotta pekar på att forskningen i dag visar att det inte är metoden som är det viktigaste för hur lyckad terapin blir, utan helt andra faktorer som handlar om patienten, terapeuten och relationen dem emellan.

– När vi då läser två metoder, så framträder detta mycket tydligare. Dessutom blir det tydligare hur jag som terapeut vill verka. Vad som är min terapeutiska stil bortom metoden. Det ställer också större krav på mig som terapeut när jag har två metoder att jämföra med, säger Lotta.

Båda medger villigt att det är mer ansträngande att lära sig två metoder än en under samma tid. Och att det kan vara svårt att öppna upp för något nytt när man redan lärt sig en metod.

– Ja, och man tror ju på sin metod, man vet att den funkar. Varför ska vi då göra något annat, kunde man tänka innan, säger Caroline.

– All ny kunskap är förenad men lite förvirring innan det lägger sig. Och det behöver vi tycka är mer spännande än jobbigt, för då blir det roligt! säger Lotta.

Caroline säger att när man börjar steg två i psykoterapiutbildningen så har man ofta redan en lång erfarenhet av terapeutiskt arbete bakom sig. Antagligen har man en ganska god grund i någon av de två huvudmetoderna.

– Men visst är det en jättetuff utbildning. Den kräver både patientarbete och att sätta sig in i en massa forskning. Men att både granska och förstå den här forskningen kommer jag också ha nytta av i ett samhälle där vi pratar mycket om evidens, säger hon.

 

My Frankl och Maria Edlund, rektor, respektive verksamhetschef på Högskolan Sapu, som sedan 30 år tillbaka utbildar i två psykoterapeutiska metoder: PDT och KBT.
Foto: Beatrice Lundborg
Betoningen på samspelet och relationen mellan patient och terapeut snarare än vilken psykoterapimetod man använder sig av är också något som rektor My Frankl lyfter fram som grundläggande för psykoterapiutbildningen på Sapu.
En annan viktig aspekt är att man har mycket att lära sig av varandra mellan terapimetoderna. Psykodynamiker tar till sig från KBT ett mer strukturerat sätt att bedriva terapi, att ha mål och manualer för behandlingen, att öva, och inte minst att ge hemläxor, menar My Frankl.

– KBT som traditionellt handlat mycket om beteendeförändring och tankekorrigering har införlivat känslorna. Även vikten av relationen mellan patient och terapeut och hur den kan vara förändrande i sig betonas mer i KBT nu. Där har terapeuten traditionellt varit mer som en lärare som i samarbete med patienten visar hur man ska göra. Här har PDT haft ett betydelsefullt inflytande på KBT, säger hon.

Maria Edlund, verksamhetschef på Sapu och själv psykodynamisk terapeut i grunden, säger att psykodynamikerna historiskt inte gjort sig lika hörda i samhället som de som arbetat med KBT. Hon har själv erfarenhet från sin yrkesutövning av att det funnits motsättningar mellan de båda terapiformerna – motsättningar som i dag förändrats till att bli mer ett utforskande och lärande av varandras metoder.

– Så det börjar öppna upp allt mer, och utvecklingen går snabbt. Metoderna närmar sig varandra. Och de som söker till våra utbildningar har en mycket öppen inställning, säger Maria Edlund.

Ett krav för att komma in på psykoterapeutprogrammet är att man redan jobbar med terapi under handledning. Och alla som går utbildningen arbetar parallellt med terapi för att kunna integrera de nya kunskaperna i sitt befintliga arbete.

Högskolan har en egen psykoterapimottagning. Där kan personer som är över 18 anmäla sig för att få behandling av skolans studenter. Det kan handla om olika typer av problem som oro, ångest och fobier, depression, stressrelaterade besvär eller problem med relationer.

Terapisessionerna som studenten har med sin klient filmas, vilket klienterna gett sitt godkännande till. Det gör att studenterna kan gå igenom varje session i detalj efteråt med sin handledare. Det är ett viktigt och uppskattat inslag i utbildningen.

Caroline och Lotta har båda sin utbildningspatient på sina ordinarie arbetsplatser. Caroline inom specialpsykiatrin inom region södra i Stockholm. Lotta på sin privata mottagning.

De tycker båda att själva handledningen är den stora fördelen med att ha utbildningspatienter. Även om det kunde vara lite jobbigt att filmas i början.

– Självkritikern inom mig gjorde sig väldigt hörd då. Nu är jag bekväm med det och ser fördelarna. Det är otroligt givande att få se sig själv – hur man sitter, var blicken är, vad jag kan fånga upp hos den andra, hur relationen är, säger Caroline.

Lotta säger att hon gärna skulle filma fler sessioner för att man lär sig mycket av det. Ibland är det inte alls samma upplevelse när hon tittar på filmen som hur det kändes då, säger hon.

– Det kan vara något väldigt subtilt, som att jag kan känna att det är något som skaver lite grann när patienten lämnar rummet. Har jag filmen att titta på så får jag mycket mer information om vad det var som hände. Annars får jag lita på det som jag har fångat upp själv, säger Lotta.

I psykoterapiutbildningen ingår även att gå i terapi själv. Caroline har valt att gå i både KBT och affektfokuserad terapi, som är ett slags psykodynamisk terapi.

Hur upplevde du skillnaden?

– I patientstolen upplevde jag att det är helt andra faktorer än metoden som påverkar hur det blir, som relationen mellan mig och terapeuten. Precis som vår utbildning handlar mycket om, säger Caroline Ekström.

X