SAPUS UTBILDNINGAR

Vårt integrativa förhållningssätt integrerar tre terapeutiska inriktningar: affekt-, KBT och relationell psykoterapi. Våra utbildningar sorteras under fyra huvudområden: psykoterapeutprogrammet, specialistutbildningar, kortare workshops och seminarium samt uppdragsutbildningar som skräddarsys för olika beställare. Ladda hem vår kurskatalog för 2017 här.

PSYKOTERAPIUTBILDNINGAR

Vi driver utbildningar inom alla nivåer från Grundläggande Basutbildning och Legitimationsgrundande Psykoterapeututbildning till Handledar- och lärarutbildning för dig som vill gå vidare inom yrket.

AKTUELLA OCH KOMMANDE utbildningar:

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) vt 2018-ht 2019

Specialistkurs i Sexologi, start ht 2017. Ansökan pågår!

Basutbildning / Steg 1

Basutbildning i psykoterapi 2015–2017 

Basutbildning i psykoterapi. Start ht 2016.

Basutbildning i psykoterapi. Start vt 2017 - Fulltecknad.

Basutbildning i psykoterapi. Start ht 2017.

Psykoterapeutprogram / Steg 2

Psykoterapeutprogram/Steg 2 2014-2017.

Handledarutbildning

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling. HT2017–HT2018

KURSER

WORKSHOPS & SEMINARIER

Workshop: Kathy Steele 14–15 september 2017

An Integrative Relational Approach to Working with Complex Developmental Trauma in Adults

Tid: 14 september kl 10–16:30 och 15 september kl 9–15:30

Plats: Westmanska palatset

Läs mer och anmäl dig här.


Aktuellt

Workshopen med Helen Kennerley som ägde rum 1-2 juni var mycket uppskattad. Workshopen fick höga betyg av våra deltagare. Helen kommer tillbaka nästa år igen. UPPDRAGSUTBILDNINGAR

SAPU startar uppdragsutbildningar och genomför föreläsningar på begäran.

Var vänlig kontakta rektor Anna Törnquist:

anna.tornquist@sapu.se