Specialistkurs i Sexologi

KURS I SEXOLOGI MOTSVARANDE 15 HÖGSKOLEPOÄNG

KURSEN PÅGÅR UNDER TVÅ TERMINER. HÖSTTERMEN 2017 OCH VÅRTERMINEN 2018.
Den här kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper i sexologisk behandling och rådgivning. 

Kursen beskriver SEXOLOGI och psyko­terapi utifrån ett psyko­dynamiskt, relationellt och affektfokuserat synsätt med en grund inom moderna psykoanalytisk forskning, anknytnings­ teori och relationsteori i enlighet med evidensbase­rade metoder. Kursen innefattar teori, handledning och fokuse­rade gruppsamtal utifrån olika sexuella teman

Kursledare är Irene Lainio, erfaren sexolog. Irene Lainio har tidigare genomfört motsvarande utbildning.

Tid: 28 augusti 2017  – 29 maj 2018.
Plats: SAPU:s lokaler Brännkyrkagatan 76
Pris: 24 000 kr per termin exkl moms, totalt 48 000 kr exkl moms.
Anmälan: Stängd för anmälan

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation