Debatt

Här publicerar SAPU aktuella debattinlägg, artiklar och ledare.

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling 

2017-06-26

Den psykiska ohälsan ökar och de flesta får inte adekvat hjälp. I SVD skriver flera psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker under på behovet av en förändrad modell med mer stöd och psykiatrisk kompetens i primärvården. Anna Törnquist, rektor på Sapu är en av dem som skrivit på. Läs artikeln här.

Kopparbergsmodellen

2017-04-27

Debatten om Kopparbergsmodellen fortsätter i Läkartidningen. Modellen går ut på att alla patienter med psykisk ohälsa får träffa en legitimerad psykoterapeut. Behandlingen har varit mycket framgångsrik. Läs inlägget av Sven Román, Barn och ungdomspykiater, Bup Mora här.

En modell för behandling av psykisk ohälsa?

2017-04-20

I Kopparberg är psykoteraputen viktig på vårdcentralen. Läs debatten här i Dagens Medicin. 

Glöm inte mångfalden

2017-04-07

Nu är tiden ute för att lämna in synpunkter till Socialstyrelsen gällande de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångestsyndrom. Vi hoppas att Socialstyrelsen har tagit till sig de starka åsikter som framförts i debatten. Förhoppningsvis är riktlinjerna som presenteras i höst anpassade till individens behov utifrån ett helhetsperspektiv och visar på mångfald i valet av behandlingsmetoder

Nedan kan du läsa vad RFSU tänker kring det nya förslaget. 

https://www.svd.se/rfsu-snava-riktlinjer-slar-mot-psykisk-ohalsa

En svensk härdsmälta

2017-03-30

Med förslaget till riktlinjer för behandling kommer kunskapen att krympa, och den mångfald av behandlingar som behövs i verkligheten kommer att minskas, skriver Katja Bergsten som är verksam på SAPU. 

Läs hela artikeln i Upsala Nya Tidning.