Kategoriarkiv: Utbildning

Basutbildning i psykoterapi HT2017–HT2018

BASUTBILDNING PSYKOTERAPI
Motsvarande 45 hp.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med Affektfokuserad psyko­dynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller del­kurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik. Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på. Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psyko­terapeut.

Kursstarter: 24 augusti 2017
Sista anmälningsdag: 15 maj 2017
Omfattning: En dag/vecka
Utbildningsdagar: Onsdag eller torsdag
Kostnad: 35 000 kr exkl. moms/termin
Kursansvarig: Jenny Sjöström-Svebeck

”Det är inspirerande att vistas i en miljö av engagerade studenter och lärare på SAPU där varje lärotillfälle bygger på föreläsningar varvat med reflektion och diskussion. Jag uppskattar att det erbjuds en öppenhet gällande metoder och att SAPU tillämpar integrativ modell. Studenterna får lära sig olika terapeutiska inriktningar separat och uppmuntras därefter till reflektion kring hur de olika inriktningarna kan användas. Att integrera ställer höga krav på både student, handledare och lärare kring att parallellt lära sig samt se likheter och skillnader inom olika teorier. Men detta ger också en fördjupad förståelse för det terapeutiska arbetets olika vägar.”
Jenny Sjöström-Svebeck Lärare, handledare och kursledare på SAPU

Ladda hem:
Kursinformation Basutbilding 2017–2018
Kursplan Basutbildning 2017–2018

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) vt 2018-ht 2019

UTBILDNINGSPROGRAM I ALLMÄN OCH KLINISK SEXOLOGI
KURSEN PÅGÅR UNDER FYRA TERMINER MED START VÅRTERMINEN 2018

I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed för första gången till en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan sökas hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Utbildningen innehåller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi och ger behörighet att studera vidare på auktorisationsgrundande utbildning till auktoriserad klinisk sexolog – specialist i klinisk sexologi (NACS) under förutsättning att övriga kriterier i grundprofession är uppfyllda.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom sexologi presenteras samt handledning där deltagarna erhåller handledning i sexologi. I kursavgiften är även ett obligatoriskt moment inkluderat, Sexual Attitude Reassessment (SAR) / Sexual Self Acknowledgement (SSA), där deltagaren får reflektera över den egna sexualitetens referensram. Integrerat i kursen är likaså sociala faktorer och strukturer som kan tjäna som resurser eller hinder för optimal sexuell hälsa.

Kursledare är Lennie Lindberg och Maria Carola Bure med lång erfarenhet från det sexologiska verksamhetsområdet.

Tid: Januari 2018 – December 2019
Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76
Pris: 32 000 kr per termin exkl moms. Observera att kostnader för handledning och internat ingår i kursavgiften.
Anmälan: Anmäl via hemsidan senast 1 november 2017.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

Basutbildning i psykoterapi HT2017–HT2018

BASUTBILDNING PSYKOTERAPI
Motsvarande 45 hp.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med Affektfokuserad psyko­dynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller del­kurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik. Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på. Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psyko­terapeut.

Kursstarter: 24 augusti 2017
Sista anmälningsdag: 15 maj 2017
Omfattning: En dag/vecka
Utbildningsdagar: Onsdag eller torsdag
Kostnad: 35 000 kr exkl. moms/termin
Kursansvarig: Jenny Sjöström-Svebeck

”Det är inspirerande att vistas i en miljö av engagerade studenter och lärare på SAPU där varje lärotillfälle bygger på föreläsningar varvat med reflektion och diskussion. Jag uppskattar att det erbjuds en öppenhet gällande metoder och att SAPU tillämpar integrativ modell. Studenterna får lära sig olika terapeutiska inriktningar separat och uppmuntras därefter till reflektion kring hur de olika inriktningarna kan användas. Att integrera ställer höga krav på både student, handledare och lärare kring att parallellt lära sig samt se likheter och skillnader inom olika teorier. Men detta ger också en fördjupad förståelse för det terapeutiska arbetets olika vägar.”
Jenny Sjöström-Svebeck Lärare, handledare och kursledare på SAPU

Ladda hem:
Kursinformation Basutbilding 2017–2018
Kursplan Basutbildning 2017–2018

Handledarutbildning i psykosocialt arbete start höstterminen 2016

Hösten 2016 påbörjar vi en handledarutbildning i psykosocialt arbete. Utbildningen är på halvfart under tre terminer med föreläsningsdagar måndagar och tisdagar en gång per månad.

Plats: SAPU:s lokaler på Brännkyrkagatan 15.
Pris: 25 000 kr exkl moms/termin
Anmälan via hemsidan
Information om handledarutbildningen vid sapu 2016-2017
Kursplan handledarutbildningen vid sapu 2016-2017

Psykologisk Coaching – 18 Augusti / Sista anmälan 12 Juli

Psykologisk Coaching är en vidareutbildning på totalt fem heldagar, fem lördagar under hösten 2015. Du som vet vad det handlar om kommer nu att förstå att detta är en markeringstext, som skall bytas ut till en relevant text när rätt kurs läggs in här. Men ungefär så här kommer det att se ut, när den korrekta texten är på plats.

Ladda ner kursplan som PDF