Kategoriarkiv: Uncategorized

Workshop: Kathy Steele 14–15 september 2017

An Integrative Relational Approach to Working with Complex Developmental Trauma in Adults
Tid: 14 september kl 10–16:30 och 15 september kl 9–15:30
Plats: Westmanska palatset
Kostnad: 4 800 kr exkl moms

Hösten 2017 kommer Kathy Steele till Stockholm för att hålla en workshop kring behandling av komplex trauma och dissociation hos vuxna. Hon har varit ordförande för ”The International Society for the Study of Trauma and Dissociation ”(ISSTD) och har mottagit en mängd utmärkelser för sitt kliniska arbete och publikationer. Hon har publicerat en mängd artiklar och tre böcker kring traumabehandling.

Kathy är en erkänt uppskattad föreläsare och har medverkat i ett flertal internationella konferenser och kongresser. Hon är känd för sin humor, värme, respekt och gedigna kliniska erfarenhet. Som föreläsare och lärare presenterar hon komplext material lättillgängligt, men med djup och skärpa.

Kathys egna beskrivning:
This workshop will offer an integrative, relational approach to treating clients with complex PTSD and dissociative disorders. We will explore ways to best understand the major symptoms and problems.

We will explore the challenges of holding a safe relational space for clients in which both attachment-seeking and avoidance of attachment are strongly conflicted in the client, and strong countertransference is evoked in the therapist.

Läs mer om workshopen här.

Fördjupningskurs affektfokuserad psykodynamisk terapi HT 2017

Den här kursen vänder sig till dig som redan arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Kravet för att du ska få gå denna kurs är att du har gått introduktionskursen. Tonvikten är att praktiskt öva tillämpning av modeller, teknik och metoder. Mer avancerade interventioner prövas, med särskild fokus på egna utmaningar som affekt­fokuserad psykoterapeut. Målsättningen är att du ska få mer avancerade kunskaper i metoden.

Kursstart: 1 december
Omfattning: Sex heldagar
Utbildningsdagar: Fredag
Kostnad: 15 000 exkl. moms
Kursansvarig: Patrik Lindert

Ladda hem: Kursplan och info Fördjupn affekt HT 2017

Introduktionskurs Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Den här kursen vänder sig till dig som vill få lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Upplägget innebär en återkommande rörelse mellan teori och praktik, där teoretiska genomgångar följs av tillämpade övningar. Tid till upplevelsebaserad reflektion kring sig själv som affektfoku­serad psykoterapeut återkommer också vid varje kurstillfälle. Målsättning är att du ska få en introduktion i vad det innebär att arbeta med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Kursstart: 1 september
Sista anmälningsdag: 15 augusti. Begränsat antal platser.
Omfattning: Sex heldagar
Utbildningsdagar: Fredag
Kostnad: 13 000 kr exkl. moms
Kursansvarig: Patrik Lindert

Ladda hem: Kursplan och info Intro Affekt HT 2017

OBS! Tyvärr blev det fel datum för kursstart i Psykologtidningen, Akademikern och Socionomen. Rätt datum är 1 september.

Compassion focused therapy

COMPASSION FOCUSED THERAPY
Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper inom CFT.

Compassion Fokuserad Terapi (CFT) som initierats av Paul Gilbert är en psykologisk metod som utvecklades för att hjälpa personer med mycket skam och självkritik. CFT är en rikt integrerad modell som har sina rötter i evolutionära, neuro och psykologiska modeller. Det finns även influenser från buddistisk filosofi. Kursen innehåller ett teoretiskt moment och ett handledningsmoment.

Kursstart: 12 oktober
Omfattning: Två terminer, två dagar/månad
Utbildningsdagar: Torsdag och fredag första tillfället därefter varannan fredag
Kostnad: 20 000 exkl. moms termin 1, 33 000 exkl. moms termin 2
Kursansvarig: Monica Lundqvist
Sista anmälningsdag: 15 september

Ladda hem: Kursinformation Compassion 2017

Psykoterapimottagning

Psykoterapimottagning på SAPU

2017-06-12

From den 14 augusti har vi möjlighet att ta emot nya intresseanmälningar till Psykoterapimottagningen.

Olika terapiformer
Vi har elever på vår Basutbildning i psykoterapi, legitimationsgrundande psykoterapeut samt
KBT-utbildningar som tar emot klienter på Sapu.

Pris
Varje terapisession är 45 minuter och kostar 100:-. Betalning sker genom faktura som skickas från SAPU månadsvis.
Du får mer information om detta när du träffar psykoterapeuten för orienterande samtal som kostar 950:-.

Mer information om psykoterapimottagningen

Workshop: Helen Kennerley – 25-26 april 2016

Den 25 – 26 april 2016 kommer Helen Kennerley från Oxford och presenterar sitt behandlingsprogram för behandling av vuxna personer med barndomstrauman.

Helen har utvecklat detta behandlingsprogram. Det är en gruppbehandling bestående av 18 sessioner. Behandlingen går även att genomföra individuellt om man föredrar det.

Ni kommer att få manualen och Helen kommer att gå igenom hela behandlingsprogrammet.

Helen är en av grundarna till Oxford Cognitive Therapy Centre, psykolog och har disputerat i ämnet kring Childhood trauma. Hon är författare till flera böcker bl.a. boken Overcoming Childhood trauma och Overcoming Anxiety.

Det här är fjärde gången som Helen kommer till SAPU som föreläsare. Vi är glada över det eftersom Helen är en mycket uppskattad föreläsare med en gedigen kunskap i psykoterapeutisk behandling.

Välkommen med din anmälan 15 april.

Plats: Ersta Konferens, Erstagatan , Stockholm
Tider: Måndag 25 april 10-16:30   Tisdag 26 april 8:30-15
Pris: 3500 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch och fika båda dagarna.
Bokningsvillkor: Läs här
Läs mer: Information om workshopen

 

Helen-Kennerley