Kategoriarkiv: Pågående utbildningar

Basutbildning i psykoterapi

BASUTBILDNING PSYKOTERAPI
Motsvarande 45 hp.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med Affektfokuserad psyko­dynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller del­kurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik. Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på. Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psyko­terapeut.

Kursstarter: 15-16 januari 2018
Sista anmälningsdag: 15 november 2017
Omfattning: En dag/vecka
Utbildningsdagar: Tisdagar.
Kostnad: 36 000 kr exkl. moms/termin
Kursledare: Ursula Grönberg

”Det är inspirerande att vistas i en miljö av engagerade studenter och lärare på SAPU där varje lärotillfälle bygger på föreläsningar varvat med reflektion och diskussion. Jag uppskattar att det erbjuds en öppenhet gällande metoder och att SAPU tillämpar integrativ modell. Studenterna får lära sig olika terapeutiska inriktningar separat och uppmuntras därefter till reflektion kring hur de olika inriktningarna kan användas. Att integrera ställer höga krav på både student, handledare och lärare kring att parallellt lära sig samt se likheter och skillnader inom olika teorier. Men detta ger också en fördjupad förståelse för det terapeutiska arbetets olika vägar.”
Jenny Sjöström-Svebeck Lärare, handledare och kursledare på SAPU

Kursinformation: Kursplan och Kursinformation

Utbildning i Gruppsykoterapi

UTBILDNINGEN MOTSVARAR 45 HÖGSKOLEPOÄNG

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av grupper eller till dig som är intresserad och vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Utbildningen pågår i tre terminer med två dagar per månad, måndagar och tisdagar.

SAPU har en integrativ inriktning på samtliga sina utbildningar med affektfokuserad-, kognitiv och beteendeinriktad- samt relationell psykoterapi som övergripande perspektiv. På denna kurs tillkommer även ett systemteoretiskt perspektiv.

Utbildningen startar med ett internat 12/2-13/2- 2018.

Kursledare: Lena Wennlund
Examinator: Christer Sandahl
Tid: 12 februari 2018 – 7 maj 2019
Plats: SAPU:s lokaler Brännkyrkagatan 76
Pris: 25 000 kr per termin exkl moms, totalt 75 000 kr exkl moms.
Anmälan: Anmäl via hemsidan senast 1 december 2017.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

 

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) vt 2018-ht 2019

UTBILDNINGSPROGRAM I ALLMÄN OCH KLINISK SEXOLOGI
KURSEN PÅGÅR UNDER FYRA TERMINER MED START VÅRTERMINEN 2018

I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed för första gången till en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan sökas hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Utbildningen innehåller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi och ger behörighet att studera vidare på auktorisationsgrundande utbildning till auktoriserad klinisk sexolog – specialist i klinisk sexologi (NACS) under förutsättning att övriga kriterier i grundprofession är uppfyllda.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom sexologi presenteras samt handledning där deltagarna erhåller handledning i sexologi. I kursavgiften är även ett obligatoriskt moment inkluderat, Sexual Attitude Reassessment (SAR) / Sexual Self Acknowledgement (SSA), där deltagaren får reflektera över den egna sexualitetens referensram. Integrerat i kursen är likaså sociala faktorer och strukturer som kan tjäna som resurser eller hinder för optimal sexuell hälsa.

Kursledare är Lennie Lindberg och Maria Carola Bure med lång erfarenhet från det sexologiska verksamhetsområdet.

Tid: Januari 2018 – December 2019
Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76
Pris: 32 000 kr per termin exkl moms. Observera att kostnader för handledning och internat ingår i kursavgiften.
Anmälan: Anmäl via hemsidan senast 1 november 2017.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling

Höstterminen 2017 – Höstterminen 2018

Utbildningen startar i september 2017 och pågår till december 2018, sammanlagt 3 terminer.

SAPU har en integrativ inriktning på̊ samtliga sina utbildningar med affektfokuserad-, kognitiv och beteendeinriktad- samt relationell psykoterapi som övergripande perspektiv.

Utbildningen motsvarar 45 högskolepoäng.

Tid: 18 september 2017  – 27 november 2018.
Plats: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm).
Pris: 28 500 kr/termin exklusive moms.
Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 6 500 kronor.
Ackreditering: Utbildningen är av Psykologförbundet  ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.
Ansökan:
 Via vår hemsida senast den 31 augusti. Observera att det är ett begränsat antal platser och att antagningsförfarandet påbörjas när vi fått in er anmälan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

 

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning

Höstterminen 2017 – Vårterminen 2018

SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning.

Den nuvarande utvecklingen inom KBT, psykodynamisk terapi och andra psykoterapeutiska inriktningar innebär att dessa arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Vi presenterar på denna kurs teorier och arbetssätt inom KBT som är möjliga att integrera med andra psykoterapeutiska inriktningar.

Tid: 9 oktober 2017  – 29 maj 2018.
Plats: Utbildningen äger rum i SAPU:s lokaler på Södermalm i Stockholm.
Pris: 18 000 kr exkl. moms termin 1 samt 26 000 kr exkl. moms termin 2. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.
Ansökan: Ansök via hemsidan senast 1 september 2017.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

 

Psykoterapimottagning

Psykoterapimottagning på SAPU

2017-06-12

From den 14 augusti har vi möjlighet att ta emot nya intresseanmälningar till Psykoterapimottagningen.

Olika terapiformer
Vi har elever på vår Basutbildning i psykoterapi, legitimationsgrundande psykoterapeut samt
KBT-utbildningar som tar emot klienter på Sapu.

Pris
Varje terapisession är 45 minuter och kostar 100:-. Betalning sker genom faktura som skickas från SAPU månadsvis.
Du får mer information om detta när du träffar psykoterapeuten för orienterande samtal som kostar 950:-.

Mer information om psykoterapimottagningen

Specialistkurs i Sexologi

KURS I SEXOLOGI MOTSVARANDE 15 HÖGSKOLEPOÄNG

KURSEN PÅGÅR UNDER TVÅ TERMINER. HÖSTTERMEN 2017 OCH VÅRTERMINEN 2018.
Den här kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper i sexologisk behandling och rådgivning. 

Kursen beskriver SEXOLOGI och psyko­terapi utifrån ett psyko­dynamiskt, relationellt och affektfokuserat synsätt med en grund inom moderna psykoanalytisk forskning, anknytnings­ teori och relationsteori i enlighet med evidensbase­rade metoder. Kursen innefattar teori, handledning och fokuse­rade gruppsamtal utifrån olika sexuella teman

Kursledare är Irene Lainio, erfaren sexolog. Irene Lainio har tidigare genomfört motsvarande utbildning.

Tid: 28 augusti 2017  – 29 maj 2018.
Plats: SAPU:s lokaler Brännkyrkagatan 76
Pris: 24 000 kr per termin exkl moms, totalt 48 000 kr exkl moms.
Anmälan: Anmäl via hemsidan.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation

 

Basutbildning Psykoterapi – inriktning Ungdomar och unga vuxna

Vi avser att starta en speciell utbildning med inriktning mot ungdomar och unga vuxna eftersom deras hjälpsökande ökar inom psykiatrin men fortfarande motsvarar inte utbudet behoven och det är svårt att få samtalshjälp.

Många terapeuter vittnar om svårigheter för unga vuxna att hitta hjälp i krissituationer eftersom de är för gamla för Barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin brister i kunskaper kring denna grupp. Det finns exempelvis en benägenhet att medicinera det som är en livskris och inte en sjukdom, såsom en frigörelseproblematik från föräldrarna.

Det psykoterapeutiska arbetet med ungdomar och unga vuxna ställer som krav på psykoterapeuten att dels ha kunskaper kring barn och ungdomsutveckling samt erfarenheter av barn och ungdomspsykoterapi.

Vi vill därför erbjuda en grundläggande psykoterapiutbildning som inriktar sig på detta speciella kunskapsområde lite extra.

Sista ansökningsdag: Kontakta Sapu på info@sapu.se för mer information
Anmälan:
Anmälan gör via hemsidan.
Kursinformation: Kursinformation Basutbilding 2016-2017
Kursplan: Kursplan basutbildning Ungdomar och unga vuxna 2016-2017

Psykoterapeut BAS

Psykoterapeut Bas är en vidareutbildning på totalt fem heldagar, fem lördagar under hösten 2015. Du som vet vad det handlar om kommer nu att förstå att detta är en markeringstext, som skall bytas ut till en relevant text när rätt kurs läggs in här. Men ungefär så här kommer det att se ut, när den korrekta texten är på plats.

Handledareutbildning – 18 Augusti / Sista anmälan 13 Juli

Handledarutbildning är en vidareutbildning på totalt fem heldagar, fem lördagar under hösten 2015. Du som vet vad det handlar om kommer nu att förstå att detta är markeringstext, som skall bytas ut till en relevant text när rätt kurs läggs in här. Men ungefär så här kommer det att se ut, när den korrekta texten är på plats.

Ladda ner kursplan som PDF