Aktuella forskningsprojekt

INTERVENTION FÖR ATT MINSKA PÅTRÄNGANDE MINNEN HOS UNGA FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE

SAPU och KRICA påbörjar nu ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från Karolinska institutet. Ansvarig för projektet är professor Emily Holmes vid Karolinska Institutet.

Studien kommer att handla om Datorspel (Tetris) för att förebygga påträngande minnen hos unga flyktingar och asylsökande i Sverige.

Regionala Etikprövningsnämden i Stockholm har beslutat att godkänna etikansökan och studien kommer att påbörjas nu i sommar.

Självmedkänsla och handledning: Samverkan och konsekvenser

I en serie studier undersöks sambandet mellan självmedkänsla (self-compassion) hos handledare och den handledde, och ett antal nyckelkomponenter i handledning, samt självmedkänslans betydelse för kvalitén på det terapeutiska arbetet och det egna välbefinnandet i handledningsprocessen.

Ansvariga för detta projekt är Katja Bergsten, Uppsala Universitet och Anna Törnquist, SAPU.

Skattningsformulär i handledning 

Utvärderingsformulär för skattning av en handledningssession med formuläret SCS – ett projekt som vi har i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre.

För ytterligare information ta gärna kontakt med rektor Anna Törnquist tel: 070 690 24 08.

Ansvariga för detta projekt är Sarah Rakovshik från OCT Oxford och Anna Törnquist, SAPU.