Aktuella forskningsprojekt

Självmedkänsla och handledning: Samverkan och konsekvenser

I en serie studier undersöks sambandet mellan självmedkänsla (self-compassion) hos handledare och den handledde, och ett antal nyckelkomponenter i handledning, samt självmedkänslans betydelse för kvalitén på det terapeutiska arbetet och det egna välbefinnandet i handledningsprocessen.

Ansvariga för detta projekt är Katja Bergsten, Uppsala Universitet och Anna Törnquist, SAPU.

Skattningsformulär i handledning 

Utvärderingsformulär för skattning av en handledningssession med formuläret SCS – ett projekt som vi har i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre.

För ytterligare information ta gärna kontakt med rektor Anna Törnquist tel: 070 690 24 08.

Ansvariga för detta projekt är Sarah Rakovshik från OCT Oxford och Anna Törnquist, SAPU.