månadsarkiv: juni 2017

Basutbildning i psykoterapi

BASUTBILDNING PSYKOTERAPI
Motsvarande 45 hp.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med Affektfokuserad psyko­dynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller del­kurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik. Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på. Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psyko­terapeut.

Kursstarter: 15-16 januari 2018
Sista anmälningsdag: 15 november 2017
Omfattning: En dag/vecka
Utbildningsdagar: Tisdagar.
Kostnad: 36 000 kr exkl. moms/termin
Kursledare: Ursula Grönberg

”Det är inspirerande att vistas i en miljö av engagerade studenter och lärare på SAPU där varje lärotillfälle bygger på föreläsningar varvat med reflektion och diskussion. Jag uppskattar att det erbjuds en öppenhet gällande metoder och att SAPU tillämpar integrativ modell. Studenterna får lära sig olika terapeutiska inriktningar separat och uppmuntras därefter till reflektion kring hur de olika inriktningarna kan användas. Att integrera ställer höga krav på både student, handledare och lärare kring att parallellt lära sig samt se likheter och skillnader inom olika teorier. Men detta ger också en fördjupad förståelse för det terapeutiska arbetets olika vägar.”
Jenny Sjöström-Svebeck Lärare, handledare och kursledare på SAPU

Kursinformation: Kursplan och Kursinformation

Utbildning i Gruppsykoterapi

UTBILDNINGEN MOTSVARAR 45 HÖGSKOLEPOÄNG

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av grupper eller till dig som är intresserad och vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Utbildningen pågår i tre terminer med två dagar per månad, måndagar och tisdagar.

SAPU har en integrativ inriktning på samtliga sina utbildningar med affektfokuserad-, kognitiv och beteendeinriktad- samt relationell psykoterapi som övergripande perspektiv. På denna kurs tillkommer även ett systemteoretiskt perspektiv.

Utbildningen startar med ett internat 12/2-13/2- 2018.

Kursledare: Lena Wennlund
Examinator: Christer Sandahl
Tid: 12 februari 2018 – 7 maj 2019
Plats: SAPU:s lokaler Brännkyrkagatan 76
Pris: 25 000 kr per termin exkl moms, totalt 75 000 kr exkl moms.
Anmälan: Anmäl via hemsidan senast 1 december 2017.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation