månadsarkiv: maj 2017

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) vt 2018-ht 2019

UTBILDNINGSPROGRAM I ALLMÄN OCH KLINISK SEXOLOGI
KURSEN PÅGÅR UNDER FYRA TERMINER MED START VÅRTERMINEN 2018

I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed för första gången till en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan sökas hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Utbildningen innehåller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi och ger behörighet att studera vidare på auktorisationsgrundande utbildning till auktoriserad klinisk sexolog – specialist i klinisk sexologi (NACS) under förutsättning att övriga kriterier i grundprofession är uppfyllda.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom sexologi presenteras samt handledning där deltagarna erhåller handledning i sexologi. I kursavgiften är även ett obligatoriskt moment inkluderat, Sexual Attitude Reassessment (SAR) / Sexual Self Acknowledgement (SSA), där deltagaren får reflektera över den egna sexualitetens referensram. Integrerat i kursen är likaså sociala faktorer och strukturer som kan tjäna som resurser eller hinder för optimal sexuell hälsa.

Kursledare är Lennie Lindberg och Maria Carola Bure med lång erfarenhet från det sexologiska verksamhetsområdet.

Tid: Januari 2018 – December 2019
Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76
Pris: 32 000 kr per termin exkl moms. Observera att kostnader för handledning och internat ingår i kursavgiften.
Anmälan: Anmäl via hemsidan senast 1 november 2017.

Observera att det är begränsat antal platser och att antagning sker i samband med att vi fått ansökan.

Kursinformation: Kursplan och kursinformation